XLVI Środowiskowy Konkurs Krasomówczy - 15 marca 2018 r.

Konkurs, organizowany nieprzerwanie od 1973 roku przez nasze Koło, cieszy się uznaniem i renomą w lokalnym środowisku praktyki prawniczej będąc jednocześnie najstarszym tego typu przedsięwzięciem w kraju. Obecnie, Konkurs stanowi I etap Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów jednolitych magisterskich lub I rok studiów licencjackich.

Rejestracja uczestników potrwa do 25 lutego 2017 r. do godz. 23:59. Przystąpienie do Konkursu wymaga wypełnienia oraz przesłania formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod następującym linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/1Drqrykqa_19fYLBI8H8JTn1m_x8EMl0LzKIptlY-crc/edit.

Ilość miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody pieniężne oraz egzemplarze publikacji przygotowujących do egzaminów prawniczych!

    Aktualności

    Autor
    Maksym Bonarek
    Data dodania
    15 lutego 2018