VIII Zjazd Prawników-Administratywistów

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji naukowej – VIII Zjazd Prawników-Administratywistów pt. „Podmioty i podmiotowość w prawie administracyjnym”. Konferencja organizowana pod patronatem Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Trwająca od 2011 roku tradycja nieprzerwanej realizacji wydarzenia podkreśla status Konferencji jako jednego z najważniejszych projektów naukowych Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu badacza, wymiana poglądów oraz integracja środowiska akademickiego stanowią główne założenia Zjazdu, które wyznaczają także standardy i poziom corocznie przygotowywanych spotkań.

Szczegóły dotyczące wydarzenia:
http://www.umcs.pl/pl/viii-zjazd-prawnikow-administratywistow-26-27-kwietnia-2018-r,14250.htm 

    Aktualności

    Autor
    Maksym Bonarek
    Data dodania
    14 lutego 2018