Środowiskowy Konkurs Krasomówczy

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, zaprasza do wzięcia udziału w 50. edycji Środowiskowego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się 29 marca 2023 r. na Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Konkurs, który jest organizowany nieprzerwanie od 1973 roku przez nasze Koło, cieszy się uznaniem i renomą w lokalnym środowisku praktyki prawniczej oraz pozwala rozwinąć przydatne w zawodzie prawnika umiejętności autoprezentacji i publicznego przemawiania. W skład Jury Konkursu wchodzą pracownicy badawczo-dydaktyczni WPiA UMCS, przedstawiciele lubelskich instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz samorządów prawniczych. Dla laureatów przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe i pieniężne. Uczestnicy Konkursu, jak co roku, wygłoszą mowę końcową w sprawie karnej, cywilnej, sądowoadministracyjnej oraz z zakresu prawa pracy w oparciu o przygotowane wcześniej kazusy stworzone na podstawie rzeczywistych akt sprawy.

Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów jednolitych magisterskich lub I rok studiów licencjackich bądź studiują na studiach II stopnia. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem wydarzenia:

https://drive.google.com/file/d/1dDShXw_bFWR6PefpD4-29t0PtpAAJDox/view?fbclid=IwAR3dnb5kLFX0NDCS1lxek8KzgEUkFAX99EcYJBWG3Iy04RjjUghgeZmxKfM

W celu zgłoszenia się do udziału w Konkursie, należy wypełnić poniższy formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWcVesap9mOaXfw1HhCEBsdn_9Oz4AYx-rx_dOmYOu509wvw/viewform

Formularz należy wypełnić do dnia 13 marca 2023 r. (poniedziałek) do godziny 23:59.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno tych, którzy chcą wcielić się w rolę jednej ze stron procesowych, jak i te osoby, które chcą śledzić oratorskie poczynania swoich koleżanek i kolegów.
Udział w charakterze słuchacza nie będzie wymagał rejestracji.

 

Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia należy kierować za pośrednictwem Facebook'a lub drogą mailową na adres: sknp.umcs.wpia@gmail.com
Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS

    Aktualności

    Autor
    Mateusz Artemuk
    Data dodania
    3 marca 2023