Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zbrodnie ludobójstwa na przestrzeni wieków"

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zbrodnie ludobójstwa na przestrzeni wieków”.

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na problematykę zbrodni przeciwko ludzkości w postaci zbrodni ludobójstwa, oraz prawnokarnej reakcji na te przestępstwa. W dzisiejszych czasach zjawisko zbrodni ludobójstwa niestety nie zniknęło, a zapewne się nasiliło. Analiza ludobójstwa pod względem historycznoprawnym oraz dogmatycznym pozwala zwrócić uwagę opinii publicznej na okrucieństwo wojny i wzmożenie kontroli społecznej nad skuteczną reakcją uprawnionych do tego organów na popełniane przestępstwa. Spojrzenie na ludobójstwo z punktu widzenia prawa karnego materialnego i formalnego pozwoli dobrze zrozumieć, konstrukcje tego typu przestępstwa. Analiza procesu stosowania prawa w sprawach dotyczących ludobójstwa, oraz analiza konkretnych przepisów regulujących postępowanie karne, pozwoli zwiększyć świadomość dotyczącą zbrodni ludobójstwa w trzech w/w płaszczyznach.

Konferencja odbędzie się 13 stycznia 2023r. za pośrednictwem platformy MS Teams i stacjonarnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W sposób stacjonarny na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w sali 202 odbędzie się panel ekspercki, na który serdecznie zapraszamy!

Uczestnicy z innych ośrodków akademickich oraz studenci UMCS mogą wziąć czynny udział w konferencji w sposób zdalny, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Ze względu na przyjęcie formy hybrydowej, udział w wydarzeniu będzie całkowicie bezpłatny.

Wymogi formalne:
1. Zgłoszenia należy przesyłać do 08.01.2023 r., za pośrednictwem poniższego formularza:

https://docs.google.com/forms/d/18MDGmvvBO0RoYnr5EIKPn3a1yCTfwTktHnl3uv6SAp8/viewform?fbclid=IwAR1TNSIGzs6TISmmgLnoIeOxi9Ah115WmC43GcekKR1uZK6vAoGfbftSwlc&edit_requested=true

2. Abstrakt powinien obejmować maksymalnie 2500 znaków.
3. W zgłoszeniu należy także przedstawić bibliografię.
4. Czas prezentacji referatu powinien wynosić 10 minut.

Prosimy także o zapoznanie się z
regulaminem konferencji:

https://drive.google.com/file/d/1H-d1sHpUKTG6gD50Orqoz8GUxfTMvBvh/view?fbclid=IwAR2eY32R0jaogIn6stuKxZxNC34iKsdOukM_OGiSn91Ey2HBcVOosUuIGfA

Informację o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu kilku dni od zakończenia rejestracji.
Ewentualne prośby o wystąpienie w preferowanym przez Państwa przedziale czasowym prosimy wysyłać mailowo najpóźniej do dnia 8 stycznia 2023 r.
Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie przedstawiony po zakończeniu naboru abstraktów. Zgłoszenia niespełniające wymogów będą odrzucone. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru najlepszych prac. Chęć biernego udziału nie wymaga wypełnienia formularza- kilka dni przed konferencją w wydarzeniu zostanie zamieszczony link poprzez, który będzie możliwy udział w konferencji.
Wszyscy prelegenci otrzymają certyfikat potwierdzający czynny udział w wydarzeniu.
Z uwagi na bezpłatny charakter konferencji, certyfikaty będą wysyłane w formie mailowej.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową
spk.sknp.wpia.umcs@gmail.com
Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu!
Sekcja Prawa Karnego SKNP UMCS

    Aktualności

    Autor
    Mateusz Artemuk
    Data dodania
    3 stycznia 2023