Mój dom-moja twierdza, czyli obrona konieczna w amerykańskim prawie karnym

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu eksperckim dotyczącym problematyki obrony koniecznej w Stanach Zjednoczonych, które odbędzie się 4 marca 2021 roku, o godzinie 18:00. 

Czy w Stanach Zjednoczonych naprawdę wolno zabić kogoś, kto wejdzie na moje podwórko? Czy w USA zawsze mogę nosić ze sobą broń palną? Czy to prawda, że jeśli zastrzelę tam złodzieja w moim domu to nawet nie zostanie przeprowadzony proces przed ławą przysięgłych tylko od razu będę "uniewinniony"? - Takie i inne pytania często pojawiają się w mediach, także społecznościowych, w odniesieniu do regulacji określających obronę konieczną w USA. Podczas spotkania dr Robert Sosik opowie o konstrukcji i procesie kształtowania się prawa do obrony koniecznej w Stanach Zjednoczonych, omówi zasady i ograniczenia stosowania tej instytucji za oceanem, ale także zarysuje historyczny rozwój źródeł prawa karnego w USA i ich ewolucję wobec wzorców brytyjskich.
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu

Wydarzenie odbędzie się za pomocą platformy MS Teams

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4b034e084beb4a57babd8395a04c4d30%40thread.tacv2/1614686565861?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%224af4b76e-ff85-40e8-8caa-5d10687c78d4%22%7d

    Aktualności

    Autor
    Karol Jamróz
    Data dodania
    2 marca 2021