Konkursy POWER i POPC na projekty edukacyjne

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów zapraszają do zapoznania się z najbliższymi konkursami na projekty edukacyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Konkursy POWER i POPC na projekty edukacyjne

Wykaz najbliższych konkursów znajduje się w załączniku.

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o zapoznanie się z Regulaminami poszczególnych konkursów oraz o kontakt z Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego, tel. 81 537 54 92, 54-61.

Szczegółowe informacje o konkursach na następujących stronach:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Załączniki