UWAGA! 
Znamy terminy najbliższego kursu:

Podstawy inwestowania na giełdzie - 370 zł 
Termin szkolenia: 20.04.2018 - 22.04.2018
 
Giełda dla średniozaawansowanych - koszt 450 zł 
Termin szkolenia: w trakcie ustalania

ZAPRASZAMY!


Miło nam poinformować, że decyzją Dziekana WE UMCS, prof. Zbigniewa Pastuszaka, każdy Student WE może otrzymać dofinansowanie do kursu Szkoły Giełdowej zaplanowanego w dniach 25-27 listopada br. Minimalna kwota dofinansowania 100 zł, może zostać zwiększona do 150 lub nawet 200 zł. Wpłynąć na to mogą m.in: publikacje naukowe, aktywność w pracach kół naukowych, uczestnictwo w konkursach na szczeblu wojewódzkim/ogólnokrajowym, wnioski o grant lub inne, które student uzna za ważne i poda uzasadnieniu wniosku skierowanego do Dziekana. Na podstawie złożonych wniosków, wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi określona zostanie ostateczna kwota dofinansowania. Termin składania wniosków mija 15 listopada.

Każdy zainteresowany proszony jest o niezwłoczną rejestracją swojego uczestnictwa na stronie https://www.gpw.pl/podstawy-inwestowania-na-gieldzie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego (pokój 302). Zapraszamy do uczestnictwa.