Wizyta Prof. Henryka Skarżyńskiego w UMCS

Na zdjęciu od lewej: prof. Piotr Henryk Skarżyński, prof. Henryk Skarżyński, prof. Stanisław Michałowski, prof. Radosław Dobrowolski, prof. Tomasz Woźniak, prof. Krzysztof Kochanek.

20 stycznia 2022 roku na naszym Uniwersytecie gościł wybitnej sławy audiolog i otolaryngolog prof. Henryk Skarżyński – dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (IFiPS) oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, a także Doktor Honoris Causa UMCS.

W spotkaniu z Rektorem uczelni JM Radosławem Dobrowolskim uczestniczyli także:

  • prof. Piotr Henryk Skarżyński, otorynolaryngolog, audiolog i foniatra, dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów w Kajetanach oraz współpracownik WUM i UMCS;
  • prof. Krzysztof Kochanek, sekretarz naukowy IFiPS, specjalista w zakresie inżynierii biomedycznej, audiologii oraz badań elektrofizjologicznych narządu słuchu, pracownik UMCS;
  • prof. Stanisław Michałowski, Rektor w latach 2012-2020;
  • prof. Tomasz Woźniak, inicjator wizyty, kierownik Katedry Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2022