"Humanista-stażysta" - projekt studenckich staży zawodowych

Trwa projekt "Humanista-stażysta", przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zaplanowany na okres od 1 października 2017 r. do 31 października 2018 r.

Projekt zakłada realizację wysokiej jakości 6 tygodniowych (180 godzin zegarowych) staży zawodowych dla studentów i studentek Wydziału Humanistycznego z kierunków:

 • Archeologa (II rok studia II stopnia)
 • Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi (III rok studia I stopnia oraz II rok studia II stopnia)
 • Historia (III rok studia I stopnia)
 • Kulturoznawstwo (III rok studia I stopnia oraz II rok studia II stopnia)
 • Lingwistyka stosowana (II rok studia II stopnia)
 • Logopedia z audiologią (II rok studiów II stopnia)
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury (III rok studia I stopnia)

Wszystkie informacje o projekcie, zasadach realizacji i rekrutacji znajdują się na stronie projektu: www.humanista.stazysta.umcs.pl

 

  Aktualności

  Data dodania
  23 lutego 2018