Spotkanie rekrutacyjne w Kole Naukowym Prawa Podatkowego

W dniu 18 października o godz. 17.30 w sali 102 na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się spotkanie rekrutacyjne Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS. Zapraszamy w szczególności osoby chcące dołączyć do Koła! Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS jest organizacją zrzeszającą studentów zainteresowanych tematyką prawa i postępowania podatkowego oraz prawa bilansowego. Koło jest otwarte dla każdego studenta UMCS, który interesuje się wyżej wskazaną problematyką. W ramach działalności Koła odbywają się warsztaty, sesje i konferencje naukowe, konkursy, spotkania z praktykami oraz wyjazdy badawcze. Koło działa pod patronatem Katedry Prawa Finansowego UMCS. Opiekunem Koła jest dr Marta Gontarczyk-Skowrońska (adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS).

  • Siedziba Koła znajduje się w p. 607.

    Aktualności

    Data dodania
    14 października 2016