EYe on Tax - XII edycja konkursu

Jak co roku polecamy Naszym studentom i seminarzystom konkurs

EYe on Tax

Konkurs jest organizowany przez międzynarodową firmę doradczą EY.

W konkursie mogą brać udział studenci wszystkich lat z kierunków prawniczych, ekonomicznych i nie tylko. Kokurs polega na zespołowym opracowaniu kazusu. Zespół powinien liczyć 3 lub 4 osoby. W ubiegłym roku cztery drużyny z Wydziału Prawa i Administracji UMCS w znalazły się w drugim etapie konkursu.

    Aktualności

    Data dodania
    18 października 2016