Ostatnia aktualizacja
22.01.2021

Zamówienia publiczne

Dostawy rękawic diagnostycznych do UMCS w Lublinie

Poniżej przedstawiamy treść umowy dotyczącej dostaw rękawic diagnostycznych do UMCS w Lublinie, wymienionych w załączonym formularzu ofertowym (ozn. sprawy PN/96-2020/DZP-p). Osoba do kontaktu realizująca umowę: Magdalena Modrzyńska (Sekcja Zaopatrzenia), tel 537 57 00. 

Zawarta umowa obowiązuje do 3.04.2021 roku.

Załączniki

    Aktualnie obowiązujące umowy

    Data dodania
    18 listopada 2020