Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentami

Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS, Katedra Historiografii, Źródłoznawstwa i Archeologii Narodowego Uniwersytetu Charkowskiego (Ukraina), Archiwum Państwowe w Lublinie oraz Studenckie Koło Naukowe Archiwistów UMCS organizują

21 maja 2016 r. 

I Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne
Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentami”

Obrady seminarium rozpoczną się o godzinie 9.30 w sali 318 na Wydziale Humanistycznym UMCS, Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a.

Program seminarium znajduje się w załączniku.

    Aktualności