Aktualne

„Inny Herbert”

W Roku Zbigniewa Herberta Instytut Filologii Polskiej UMCS we współpracy z Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „Inny Herbert”, organizowanym pod honorowym patronatem JM Rektora UMCS, Prof. Stanisława Michałowskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pani Teresy Misiuk. 

Czekamy na prace inspirowane twórczością i postacią Zbigniewa Herberta w czterech kategoriach. 

"Wyobraźnia Pana Cogito ma ruch wahadłowy" - prace literackie 
Kategoria obejmuje krótkie utwory artystyczne, zarówno poetyckie, jak i prozatorskie, (do 6 stron znormalizowanego wydruku), nawiązujące do dzieł lub biografii pisarza. Zachęcamy do podejmowania prób twórczego pisania, które będą miały formę parafrazy, do kontynuowania wątków obecnych w utworach Herberta czy innych zabiegów stylizacyjnych. Równie interesującym tematem utworów mogą być doświadczenia lekturowe młodzieży, czytającej dzieła poety.

"Jeżeli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa". Poetyckie peregrynacje Zbigniewa Herberta – prace eseistyczne i polonistyczne 
Osobom bardziej zainteresowanym analitycznym zgłębianiem poezji Herberta proponujemy napisanie rozprawy, eseju, szkicu krytycznego bądź analizy i interpretacji tekstu poetyckiego odnoszącego się do powyższego, hasłowego tematu. Praca może dotyczyć jednego utworu, grupy utworów bądź skupiać się na własnym koncepcie ujęcia tematu podróżnego w wierszach autora "Struny światła". Jej objętość nie powinna przekraczać 0,5 arkusza (20 tys. znaków).

"Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie" - prace plastyczne 
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu w dowolnym formacie i dowolnej technice pracy plastycznej, której tematem będą twórczość lub osoba Zbigniewa Herberta, poety – podkreślmy – głęboko zafascynowanego sztuką. Zachęcamy do przemyślenia związku dzieła plastycznego z utworem literackim, do refleksji nad możliwością przekładu wrażeń i treści literackich na kod barw i form wizualnych. Inspirację Herbertowską również i w tej kategorii traktujemy szeroko, w związku z tym – dajemy możliwość kreatywnego nawiązania do tematyki konkursu.

E-metamorfozy Herberta 
Zapraszamy do wyrażenia refleksji, związanej z tematyką konkursu, za pomocą technik komputerowych oraz form oferowanych w przestrzeni wirtualnej. Zgłaszać można na przykład: projekty blogów czy stron internetowych, inspirowanych twórczością czy biografią Autora, dowolne formy graficzne opracowane w technice komputerowej, projekty współczesnej edycji wybranego działa Herberta, formy potocznie określane jako memy, a także formy audiowizualne (pranki, prezentacje) itp. Zaznaczamy jednak, że przy całkowitej otwartości na typ wypowiedzi, do konkursu przyjęte zostaną tylko prace wykonane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego. Naruszenie praw autorskich zostanie zgłoszone Dyrekcji Szkoły, w której uczy się uczestnik konkursu.

Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z regulaminem oraz o nadesłanie pracy pocztą wraz z wypełnioną kartą uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2018 r. (piątek) na adres:

Instytut Filologii Polskiej UMCS 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin 
z dopiskiem „Inny Herbert – konkurs”.

Można także dostarczyć pracę osobiście do sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UMCS (pl. M. Curie Skłodowskiej 4A, budynek Nowej Humanistyki, II piętro) do 9 listopada 2018 r. do godziny 14. Sekretariat będzie przyjmował prace od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo się w zaproszeniu.

 

 


 

"Wielki test o Adamie Mickiewiczu"

 Wielki test o Adamie Mickiewiczu

Wyniki

Mamy przyjemność ogłosić, że w tegorocznym "Wielkim teście o Adamie Mickiewiczu" I miejsce zdobyła Kamila Rułka (62/70 pkt.) z I Liceum Ogólnokształcącego w Puławach - gratulujemy.

Drugi z kolei wynik - 59 punktów - uzyskały trzy Uczestniczki. Jednakową samą liczbę punktów (59/70 pkt.) zdobyły:

1) Patrycja Golus z IV Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu;

2) Natalia Nieróbca z I Liceum Ogólnokształcącego w Puławach;

3) Natalia  Zagrodnik z IV Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu.

Zgodnie z § 7 regulaminu konkursu laureatów II i III miejsca wyłoni zatem dogrywka.

Uprzejmie informujemy, że wyniki indywidualne wszystkich uczestników konkursu zostały przesłane przez koordynatorów.

W związku z koniecznością realizacji dogrywki spotkanie podsumowujące konkurs połączone z wręczeniem nagród odbędzie się na przełomie maja i czerwca.


 "Opowiedzieć świat" - konkurs na opowiadanie

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacja T.E.A.M. Teatrikon zapraszają do udziału w niezapomnianej literackiej przygodzie.

Wysyłając swoje opowiadanie, możesz zdobyć cenne nagrody rzeczowe, a takżemasz szansę zostać jednym ze współautorów konkursowego zbioru opowiadań.

Podziel się z nami swoją pasją i patrz, jak spełniają się Twoje marzenia!

Napisz opowiadanie lub wyślij nam swój najlepszy, ale niepublikowany tekst.

Jakie mamy wymagania?

Czysto techniczne:

  • minimum – 2 strony A4,
  • maksimum – 6 stron A4,
  • czcionka – Times New Roman, 12 pkt,
  • odstęp między wierszami – 1,5 pkt,
  • marginesy – 2,5 cm z każdej strony.

Wydrukowany tekst i wypełnioną kartę zgłoszeniową zamknij w kopercie, a następnie wyślij tradycyjna pocztą lub dostarcz osobiście do siedziby Fundacji T.E.A.M Teatrikon: ul. Złota 3, 20-112 Lublin. Kopię opowiadania w formie doc lub docx wyślij również na adres:opowiadanie@teatrikon.pl.

Masz czas do 15 marca 2017 roku!

Wyróżnione opowiadania opublikujemy w formie książkowej!

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Serdecznie zapraszamy!

Strona internetowa konkursu »
Strona konkursu na Facebooku »

Regulamin konkursu

Karta uczestnika


 Konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych