Akademicki Kwadrans Przedsiębiorczości - odc. 16

Gościem dr Izabeli Łucjan jest dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Pełnomocnik Prezydenta Lublina ds. Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Prezes zarządu Fundacji „Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa”, ekspert w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Strategii Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.

Akademicki Kwadrans Przedsiębiorczości to program realizowany wspólnie przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS, Telewizję Akademicką TV UMCS oraz Akademickie Radio Centrum.

    Akademicki Kwadrans Przedsiębiorczości

    Data dodania
    24 stycznia 2019