Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej im. Zygmunta Balickiego

Siedziba Organizacji:
Wydział HIstorii i Archeologii UMCS
Instytut Historii
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 4 p. 315
20-031 Lublin

Opiekun:
prof. dr hab. Janusz Wrona

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/154/2018

    Autor
    Marta Wolińska