Akademicki Klub Myśli Społeczno- Politycznej im. Zygmunta Balickiego

Siedziba Organizacji:
Wydział Humanistyczny UMCS
Instytut Historii
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 4 p. 315
20-031 Lublin

Opiekun:
prof. dr hab. Janusz Wrona

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/154/2018