Akademicki inkubator nowoczesnych kadr

„Akademicki inkubator nowoczesnych kadr"

Jednostka organizacyjna: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS we współpracy z Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS

Wartość projektu: 1 821 753,60 PLN

Termin realizacji: 01.05.2016-31.01.2018

Strona www projektu: www.staze.umcs.pl