Akademicka klasa językowa w Gimnazjum nr 18 w Lublinie

9 września 2016 r. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS została podpisana umowa partnerska między Gimnazjum nr 18 w Lublinie, reprezentowanym przez Dyrektora mgr. Marka Krukowskiego, a Wydziałem Humanistycznym UMCS, reprezentowanym przez Dziekana, dr. hab. Roberta Litwińskiego, prof. nadzw. W ramach umowy Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS, kierowany przez dr. hab. Jarosława Krajkę, będzie sprawował patronat nad akademicką klasą językową w Gimnazjum nr 18.

Akademicka klasa dwujęzyczną to innowacja pedagogiczna, w której nauczanie w szkole - według autorskiego programu przygotowanego przez mgr Joannę Kobyłkę - połączone jest z komponentem akademickim, realizowanym podczas zajęć na Uczelni w formie prezentacji, warsztatów, pokazów. Uczniowie będą rozwijać umiejętności językowe i poznawać inne kultury poprzez udział w wydarzeniach organizowanych na UMCS, udział w zajęciach w charakterze wolnych słuchaczy, zajęcia własne prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznej bazy sprzętowej Uczelni (np. laboratorium tłumaczeń symultanicznych), spotkania z tłumaczami-native speaker'ami i inne formy. Istotnym elementem innowacyjnym projektu jest ścisła integracja obu komponentów: treści przekazywane podczas zajęć na Uczelni będą dalej wykorzystywane podczas lekcji w szkole - dla zwiększenia efektywności nabywania wiedzy i umiejętności językowych. Komponent akademicki będzie realizowany regularnie przez cały rok- co 3 tygodnie przez łączny 3-letni cykl nauki w gimnazjum. W czasie piątkowej uroczystości gimnazjaliści otrzymali indeksy.

Fot. Dariusz Raczkowski.

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    12 września 2016