Akademia Młodego Przyrodnika

Tytuł projektu: „Akademia młodego przyrodnika”

Nr umowy:  POWR.03.01.00-00-U018/17

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

Wartość projektu: 467 998,00 PLN

Termin realizacji: 1.08.2018-31.07.2020

Strona www projektuhttps://www.umcs.pl/pl/mlody-przyrodnik.htm

    Autor
    Dorota Obydź