Adres

Wydział Humanistyczny UMCS

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin 

fax (+48) 81-537-27-63 
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl

 

 

 

Dane adresowe Uniwersytetu >>>