Administrowanie sieciami komputerowymi - rekrutacja

Trwa nabór na podyplomowe studia Administrowanie sieciami komputerowymi.

Rekrutacja:

Studia przeznaczone są dla osób chcących zapoznać się z zasadami działania sieci komputerowych, zdobyć wiedzę z podstaw routingu i przełączania w sieciach komputerowych jak również z sieci rozległych i technologii w nich występujących. Uczestnicy uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowego zarządzania sieciami komputerowymi. Zajęcia prowadzone w ramach studiów przygotowują do egzaminu certyfikacyjnego CCNA.

Więcej informacji o kierunku: Administrowanie sieciami komputerowymi

    Aktualności

    Data dodania
    29 marca 2019