Administracja

Kierownik ds. administracji Wydziału:

mgr Marzena Koput
p. 036, tel. (+48) 81-537-27-58

Asystent Dziekana:

mgr Magdalena Walczak 
p. 034, tel. (+48) 81-537-27-60

Stanowiska ds. finansowych i zamówień publicznych:

mgr Katarzyna Czechowska
mgr inż. Tomasz Kosa
p. 035, tel. (+48) 81-537-27-59

Stanowisko ds. informacji i promocji:

mgr Joanna Kuropatnicka
p. 032, tel. (+48) 81-537-27-62

Stanowiska ds. jakości kształcenia:

mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień
mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas
p. 037, tel. 81-537-27-57

Stanowiska ds. obsługi procesu dydaktycznego:

mgr Katarzyna Derkacz
mgr Jarosław Wojtaszko
p. 038, tel. (+48) 81-537-27-56
mgr Katarzyna Brzyska
p. 032, tel. (+48) 81-537-27-62

Obsługa działalności badawczej w instytutach - asystenci dyrektora/ Stanowisko ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej w dyscyplinie

  • Instytut Archeologii: mgr Dorota Tymczak
  • Instytut Historii: mgr Jolanta Solan-Jurak
  • Instytut Filologii Polskiej: mgr inż. Elżbieta Błazińska, dr Katarzyna Puzio
  • Instytut Nauk o Kulturze: mgr Magdalena Radzka
  • Instytut Neofilologii: mgr Monika Chudy, mgr Maria Frąckiewicz

Obsługa kierunków link do strony >>>


Kierownicy studiów doktoranckich - zob. informacje o studiach >>>

Szkoła doktorska nauk humanistycznych link do strony >>>

Kierownicy studiów podyplomowych - zob. opis danego kierunku >>>

Opiekunowie kół naukowych - zob. informacje o danym kole >>>

Koordynator Wydziałowy ds. Programu Erasmus+ dr hab. Piotr Bednarz

Koordynatorzy ds. Programu Erasmus+ w jednostkach - zob. Erasmus+  Informacje wydziałowe >>>


Lista ekspertów medialnych - link do wykazu >>>

Uprawnienia do redakcji stron poszczególnych jednostek:

Instytut Filologii Polskiej - dr Przemysław Kaliszuk; Instytut Nauk o Kulturze – dr Radosław Bomba; Instytut Archeologii – dr Tomasz Dzieńkowski, Instytut Neofilogii - dr Hubert Kowalewski, dr Andrzej Materna, dr Piotr Sorbet; Instytut Historii – dr Kamil Jakimowicz.

 


Obiekty Wydziału

Kierownik - mgr Maria Bukowska

Portiernia "Stara Humanistyka" tel. 81-537-54-77
Portiernia "Nowa Humanistyka" tel. 81-537-26-10

Obsługa techniczna Wydziału

mgr Tomasz Ajzak
mgr inż Tomasz Skiba

Dane UMCS i telefony alarmowe
Pismo okólne w sprawie organizacji i funkcjonowania administracji wydziałowej