Administracja obiektu

Kierownik administracyjny obiektu

mgr Agnieszka Wnuk
telefon: 81 537 50 02, 519 321 143
e-mail: agnieszka.wnuk@umcs.pl
pokój: 38B

mgr Marzena Mazurek
telefon: 81 537 50 34
e-mail: m.mazurek@poczta.umcs.lublin.pl
pokój: 244B

Portiernia

telefon: 81 537 59 02