Adiunkt - Katedra Biologii Molekularnej

WYNIK KONKURSU

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych
 w Katedrze Biologii Molekularnej
Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie

 

Na posiedzeniu w dniu 9. 07. 2021 roku Komisja Konkursowa w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS rozstrzygnęła konkurs na stanowisko adiunkta (etat badawczy w Katedrze Biologii Molekularnej).

Na stanowisko adiunkta Komisja rekomenduje Pana dr. Alana Gonzalez Ibarra'e.

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła pełną zgodność umiejętności oraz kompetencji zawodowych Pana dr. Alana Gonzalez Ibarra'y  z wymaganiami konkursowymi.

 Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje JM Rektor UMCS.

  

Dr Dawid Krokowski

Kierownik Projektu Sonata Bis