Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Władysław Janusz

prof. dr hab. Władysław Janusz
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA RADIOCHEMII I CHEMII ŚRODOWISKOWEJ
Telefon
815375632
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://hermes.umcs.lublin.pl/~wjanusz/
Konsultacje

Poniedzialek godz. 8.00-10.00 Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów p. 5R

O sobie

Urodzony 7 grudnia 1949 r w Przeworsku. Edukacja szkolna zakończona uzyskaniem matury w Technikum Chemicznym w Nowej Sarzynie. Studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1974). Doktorat pod kierunkiem profesora J. Szczypy (1980), habilitacja (2001), tytuł profesora(2007).

Specjalność: fizykochemia układów dyspersyjnych, radiochemia

Informacje o: zainteresowaniach,

Działalność naukowo badawcza,

Zainteresowania naukowe obejmują fizykochemiczne badania dyspersji nierozpuszczalnych tlenków, węglanów, fosforanów lub krzemianów metali, a w szczególności:

  • powstawania ładunku elektrycznego na granicy faz ciało stałe/roztwór elektrolitu,
  • mechanizmu adsorpcji jonów na granicy faz ciało stałe/roztwór elektrolitu,
  • pomiarów potencjału elektrokinetycznego,
  • struktury podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz ciało stałe/roztwór elektrolitu,
  • określenia termodynamicznych stałych równowag reakcji powierzchniowych grup hydroksylowych,
  • badania adsorpcji konkurencyjnej i współadsorpcji jonów z roztworów wieloskładnikowych
  • stabilności układów koloidalnych
  • otrzymywania mododypersyjnych układów koloidalnych
  • zastosowania metod radioizotopowych w badaniach układów koloidalnych.

Jako główny wykonawca uczestniczył w 3 projektach badawczych finansowanych przez KBN. Staż naukowych

W 1989 roku odbył półroczny staż w Clarkson University, a następnie półroczny staż w State University of New York .

W sierpniu 1991 roku uczestniczył w czterotygodniowej międzynarodowej wyprawie badającej stan skażenia środowiska Morza Barentsa.