Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jarosław Janowski

O sobie

2007 r.: uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, w zakresie filozofii. Praca obroniona na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Temat pracy doktorskiej:

Fenomen perspektywy jako sposób przedstawiania świata. Filozoficzne źródła i konsekwencje. Promotor: Dr hab. Stefan Symotiuk. 

1991-1996 r.: studia na ASP w Warszawie Wydział Wzornictwa Przemysłowego kierunek Wzornictwo Przemysłowe. 

1987-1992 r.: studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Wychowania Artystycznego, kierunek: Wychowanie Plastyczne, specjalność malarstwo.

Od 2019 stała współpraca i prowadzenie zajęć dydaktycznych w Zhengzhou University of Aeronautics, Chiny; na kierunkach: Product Design i Environmental Design, w języku angielskim.

 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

Szuka w kontekście ludzkich mechanizmów poznawczych

Historia i teoria designu

Związki cywilizacji, nauki i sztuki.

Zagadnienia związane z projektowaniem środowiskowym, krajobrazowym, rewitalizacją miast.

Historia, sztuka i konserwacja Kazimierza Dolnego.

Współczesna chińska architektura i architektura krajobrazu.

Współczesna sztuka i architektura sakralna

Ważniejsze publikacje

 1. J. Janowski, Existence and Transience, The Ancient Idea of the Number in Conceptual Art, IKON 2020, Tom 13, s. 393-402.
 2. Jarosław Janowski, Obraz Kosmosu między sacrum a profanum, [w:] Obraz między sacrum i profanym, Lublin 2020, red. Maciej T. Kociuba, s. 49-64.
 3. J. Janowski, Cielesność pojęć [w:] Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku, red. Ewa Letkiewicz, Lublin 2019. s. 53-61
 4. J. Janowski, R. Rupiewicz, Kształtowanie przestrzeni miejskiej Kazimierza Dolnego. Współczesne zagrożenia i wyzwania w zabytkowym zespole architektoniczno-krajobrazowym [w:] Architektura w krajobrazie. Harmonia – kompromis – konflikt, red. Weronika Kobylińska-Bunsch, Warszawa 2018, s.385-406.
 5. J. Janowski, Skuteczność obrazów w kształtowaniu schematów pojęciowych Imago Mundi [w:] Rzeczywistość i jej obrazowe reprezentacje, red. Maciej T. Kociuba, Lublin 2018 s. 13-24.
 6.  J. Janowski, Language of Contemporary Art and Artist's Experience Altars of Holy Sepulchre in St Anna's Church in Kazimierz Dolny, IKON 2015, Tom 8, s. 245-254
 7. J. Janowski, Perspektywa linearna w kontekście historii cywilizacji europejskiej [w:] Obrazy i poznanie, Lublin 2015, red. Maciej T. Kociuba, s. 119-134.
 8. J. Janowski, Idee matematyczne w muzyce i plastyce, [w:] Sztuka i Edukacja, Muzyka i sztuki plastyczne, red. Anna Boguszewska i Barbara Niścior, Lublin 2015, s. 25-34.
 9. 10.  J. Janowski, Język wizualny cywilizacji europejskiej, [w:] Komunikacja wizualna, red. Piotr Francuz, Warszawa2012, s. 47-74.
 10. J. Janowski, Sztuka a nauka czyli obraz jako model rzeczywistości, red. Grażyna Żurkowska i Seweryn Blandzi, Warszawa 2009, s. 435 – 443.
 11. Janowski, Przedstawienia wyobrażonej przestrzeni na obrazach, [w:] Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, red. Piotr Francuz, Warszawa 2007, s. 63-110.