Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Paweł Kubaczyński

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałki godziny 12:00 - 15:00

Proszę umcawiać się indywidualnie poprzez wiadomość e-mail.

Adres

Instytut Informatyki UMCS p. 406

Działalność naukowa

ORCID [0000-0002-6248-304X]