Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Karolina Kotorowicz-Jasińska

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


wtorek 11:30 - 13:00 pokój 5B


środa 13:00 - 14:00 pokój 5B

Adres

Plac Marii-Curie Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Obszary zaineresowań: sprawności receptywne, przetwarzanie danych językowych w procesie rozumienia ze słuchu, przetwarzanie dyskursu akademickiego, rozwijanie sprawności notowania, słuchanie o charakterze akademickim, słuchanie wykładów

 

Ważneijsze publikacje:

 

 1. Kotorowicz-Jasińska, K. & Krzemińska-Adamek, M. (2019). Reading literacy skills in the new external exams in Poland. Lublin Studies in Modern Language and Literature 43(3), pp. 99-111.
 2. Kotorowicz-Jasińska, K. & Krzemińska-Adamek, M. Częstotliwość słów. Implikacje dla uczenia się, nauczania i testowania. (2018). Języki Obce w Szkole 3(18), pp. 105-110.
 3. Kotorowicz-Jasińska, K. & Krzemińska-Adamek, M.Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu u uczniów starszych klas szkół podstawowych. (2018). Języki Obce w Szkole 1(18), pp. 30-34.
 4. A process approach to listening comprehension: Types of processing. (2009). W Lubelskie Materiały Neofilologiczne 33, pp.  157-168.
 5. Sprawność słuchania w kontekście akademickim: Teoria i praktyka. (2007). W Chodkiewicz, H. – R. Lewicki (eds.). Aspekty rozwijania kompetencji komunikacyjnej języka obcego w kształceniu neofilologicznym. Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II, pp. 85-96.
 6. Pop lyrics as a didactically valuable input in teaching English as a foreign language. (2008). W Charzyńska-Wójcik, M. – A. Malicka-Kleperska – J. Wójcik (eds.). Language encounters. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, pp. 11-20.

 

wygłoszone na konferencjach naukowych:

 

 1. Sprawność czytania ze zrozumieniem w świetle wymagań egzaminu 8-klasisty. Wyrównywanie szans językowych FRSE, 15 marca, Warszawa
 2. Literacy skills for the new external exams in Poland. Literacy skills in educational environments: changing theories and practices/Umiejętność czytania i pisania w środowisku edukacyjnym: teoria i praktyka, 22-23 październiak 2018, Biała Podlaska
 3. Towards the definition of interest in learning English as a motivation-related construct. 30th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, 17-19 maja 2018, Szczyrk
 4. Mediation mediated. On marrying the old and the new. IV Europejski Kongres Języków Obcych PASE, 11-12 maja 2018, Warszawa
 5. A stroll down memory lane: on memorising and revising wisely. XV Konferencja Spring PELT Convention, 9-10 kwietnia 2016, Rzeszów
 6. Note-taking skills in an academic classroom: an overview of the main developments in research-based studies. Classroom-oriented research: Reconciling Theory and Practice, 14-16 października 2013, Konin
 7. Listening strategies in transactional settings: defining a skilled second language listener. Language Skills: Traditions, Transitions and Ways Forward, 1stInternational Conference, Lublin, 24-25 września 2012
 8. Sprawność rozumienia ze słuchu o charakterze akademickim – podstawowe zagadnienia. Konferencja Społecznej Akademii Nauk Dydaktyka Języków Obcych w Teorii i Praktyce, 24-25 września 2010, Warszawa