Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Monika Sztandera-Tymoczek

mgr Monika Sztandera-Tymoczek
Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA WIRUSOLOGII I IMMUNOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Monika-Sztandera-Tymoczek
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-2963-3699
https://www.linkedin.com/in/monika-sztandera-tymoczek-5847a6200/
Konsultacje

(semestr letni 2022/2023)
Katedra Wirusologii i Immunologii, pok. 303A
Proszę o wiadomość e-mail w celu umówienia spotkania.

Adres

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Zajęcia


 Zwierzęce kultury komórkowe i tkankowe in vitro

 Praktikum z hodowli komórek i tkanek

Problematyka badawcza:


Potencjalne właściwości alergizujące fitopatogennych grzybów mikroskopijnych w badaniach in vitro

Aktywność przeciwnowotworowa substancji pochodzenia syntetycznego

Publikacje naukowe:


Wojciechowska A., Bregier R., Komarnicka U. K., Kozieł S., Szuster-Ciesielska A., Sztandera-Tymoczek M., Jarząb A., Staszak Z., Witkowska D., Bojarska-Junak A., Jezierska J. Isothiocyanate l− argininato copper (II) complexes–Solution structure, DNA interaction, anticancer and antimicrobial activity. Chemico-Biological Interactions, 2021; 348, 109636.

Wojciechowska A., Szuster‐Ciesielska A., Sztandera M., Bregier‐Jarzębowska R., Jarząb A., Rojek T., Komarnicka U. K., Bojarska-Junak A., Jezierska J. L‐argininato copper (II) complexes in solution exert significant selective anticancer and antimicrobial activities. Applied Organometallic Chemistry, 2020; 34(8), e5698.

Projekty badawcze: