Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Sabina Guz

prof. dr hab. Sabina Guz
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA WCZESNEJ EDUKACJI
Telefon
0-81 537-63-30
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje dla studentów w semestrze letnim 2020/2021 będą odbywały się
w formie zdalnej (video - konferencja), 
z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS:


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=8971


Termin: środa w godzinach 11:30 - 13:30


 

Działalność naukowa

 

Zainteresowania naukowe:

 • Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w kontekście oddziaływań środowiska wychowawczego
 • Organizacja, funkcjonowanie i efektywnosć wychowania przedszkolnego w Polsce
 • Wczesna edukacja i wspomaganie rozwoju dzieci
 • Edukacja w systemie Marii Montessori - teoretyczne założenia, praktyczne rozwiązania, efekty kształcenia i wychowania

Wybrane publikacje:

 • Guz S., Edukacja w systemie Marii Montessori. Wybrane obszary kształcenia. Tom 1 i 2, Wyd. UMCS, Lublin 2015
 • Guz S., Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci. Wyd. UMCS, Lublin 2006
 • Guz S., Edukacja w systemie Montessori. Podręcznik dla nauczycieli i studentów. Tom 1 i 2. Wyd. UMCS, 1998
 • Guz S., Centner-Guz M., Zwierzchowska I. (red.), W trosce o  rozwój i wczesną edukację dziecka. Wyd. UMCS, Lublin 2015
 • Guz S., Edukacja przedszkolna w okresie przemian. Wyd. WSP TWP, Warszwa 1996
 • Guz S. Edukacja przedszkolna. Efektywność i uwarunkowania. Wyd. UMCS, Lublin 1991
 • Guz S., Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkolnym. WSiP, Warszawa 1987
 • Guz S., Potrzeby rodzin w zakresie opieki nad małym dzieckiem w Polsce i ich zaspokajanie. W:  S. Guz, M. Centner-Guz, I. Zwierzchowska (red.)W trosce i o rozwój i wczesną edukację dziecdka. Wyd. UMCS, Lublin 2015