Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Sławomir Frynas

dr Sławomir Frynas
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ
Telefon
81 524 22 51 w. 118
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni : czwartek 9-11, pokój 106, budynek Chemii Organicznej przy ul. Glinianej 33

O sobie

październik 1993 - marzec 1998 – studia magisterskie na Wydziale Chemii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

1998 – stopień naukowy: magister chemii. Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab.Barbary Gawdzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Październik 1998 – rozpoczęcie pracy na Wydziale Chemii UMCS na stanowisku naukowo-dydaktycznym.

 

2006– stopień naukowy: doktor nauk chemicznych. Praca doktorska p.t. Wykorzystanie reakcji cykloaddycji [4+2] z udziałem tlenków winylofosfin w syntezie nowych atropoizomerycznych pochodnych biarylowych pod kierunkiem prof. K.M. Pietrusiewicza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

październik 2008 - wrzesień 2010 – staż postdoktorski: ICMUB Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne pod kierunkiem prof. Sylvaina Juge.

 

 


Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

-synteza organiczna,

-kataliza asymetryczna,

-chemia związków fosforoorganicznych

-stereochemia reakcji organicznych

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE:

Sławomir Frynas, Elżbieta Łastawiecka, Anna E. Kozioł, Anna Flis, and K. Michał Pietrusiewicz J. Org. Chem., 2019, 84 (4), pp 1818–1832

O. Demchuk, W. Świerczyńska, K.Dziuba, S.Frynas, K.M.Pietrusiewicz, Phosphorus, Sulfur, Silicon and Related Elements, 2017, pp 64-68.

Dziuba, K.; Frynas, S.; Szwaczko, K.;   Knoevenagel Cnondensation of Phosphinoylacetic Acids with Aldehydes: An Efficient One-Pot strategy for the Synthesis of P-functionalized Alkenyl Compounds, 2021, 2142-2154.

Łastawiecka, E.; Frynas, S.; Pietrusiewicz, K.M.; Desymmetrization Approach to the Synthesis of Optically Active P-Stereogenic Phosphin-2-en-4-ones, 2021, 6195-6206.