Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Aleksandra Kołtun

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ONTOLOGII I EPISTEMOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/AleksandraKoltun
https://orcid.org/0000-0001-9394-3101
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:


czwartek 11-13


pokój 306

O sobie

2016 – doktorat na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie na podstawie monografii pt. „Can Knowledge be (a) Performative? Performativity in the Studies of Science” (nauki o poznaniu i komunikacji społecznej; opiekun naukowy - dr hab. Z. Muszyński, prof. UMCS)

2011 – magisterium na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie (socjologia; promotor: dr hab. Z. Muszyński, prof. UMCS)

Zainteresowania badawcze: studia nad nauką i technologią, koncepcje rozproszonego poznania, socjologia wiedzy, metodologia nauk społecznych, jakościowe badania społeczne (metodologia teorii ugruntowanej, etnografia poznawcza), kategoria performatywności w badaniach społecznych, innowacje społeczne, wiedza ekspercka w politykach publicznych, zmiana społeczna


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

 • Kołtun, Aleksandra. 2019. The impact of outdoor cultural festivals on the city image. Lublin case study. In: Cudny, W. (Ed.). Urban Events, Place Branding and Promotion. Place Event Marketing. London and New York: Routledge, 86-104.
 • Kołtun, Aleksandra. 2019. Wpływ Nocy Kultury na sposoby postrzegania i użytkowania przestrzeni miejskiej. Lublin: Warsztaty Kultury w Lublinie. Dostępne pod adresem: https://nockultury.pl/badania-nocy-kultury/
 • Kołtun, Aleksandra. 2018. Lubelskie festiwale kulturalne a rozwój miasta. W: Lublin 2030 – europejska metropolia?. Lublin: Urząd Miasta Lublin, 125-146.
 • Kołtun, Aleksandra. 2017. From a Text to Practice and Back Again. Making Knowledge(s) Work for Participatory Budgeting in Poland. “Central European Journal of Public Policy” 11(1), 13-27.
 • Kołtun, Aleksandra (red.). 2017. Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój społeczny i gospodarczy miasta. Raport końcowy z badania. Lublin: Warsztaty Kultury w Lublinie. Dostępne pod adresem: https://www.warsztatykultury.pl/raport/
 • Kołtun, Aleksandra. 2015. Can Knowledge be (a) Performative? Performativity in the Studies of Science. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kołtun, Aleksandra. 2015. A Microparadigm and a Scientific Microcommunity – Kuhn Revisited. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1/2015, 59-72.
 • Kołtun, Aleksandra. 2015. „Nauka rozszerzona” – agory, laboratoria, maszyny społeczne. “Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 3.  
 • Kołtun, Aleksandra. 2015. Niewiedza a rozwój nauki. W: Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczyk, Mariusz Zemło (red.). Kreowanie społeczeństwa niewiedzy. Lublin: Wydawnictwo KUL, 81-97.
 • Kołtun, Aleksandra. 2015. „Obiektywność skonstruowana”? Kategoria obiektywności
  w postkonstruktywistycznych studiach nad nauką i technologią.
  „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2/2015, 157-165.
 • Kołtun, Aleksandra. 2015. Od konstruowania faktów po intra-aktywność świata. Performatywność a studia nad nauką i technologią. W: Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć (red.). Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Wybrane konferencje i warsztaty

 • Międzynarodowa konferencja pt. “The Creative Cities and Industries Conference” w ramach XII Kongres UNESCO Sieci Miast Kreatywnych, 16.06.2018, Katowice. Prelegentka w panelu pt. “Measuring the Immeasurable

 • Warsztat metodologiczny pt. ”Digital Research Methods Workshop”, New Research on Digital Societies Group, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, 11-12.09.2017, Warszawa

 • 24th World Congress of Political Science. International Political Science Association, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 23-28 lipca 2016, Poznań. Referat: “Enacting / Embodying / Inscribing Knowledges for Social Change.
  A Case Study of ‘Implementations’ of the Public Participation Mechanisms”
 • Szkoła letnia pod hasłem “Science, Values, and Democracy?”. Uniwersytet w Wiedniu, Instytut Koła Wiedeńskiego. 4-15 lipca 2016, Wiedeń.
 • Filozofia w zarządzaniu wiedzą. Refleksja nad wiedzą, refleksja w działaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 6-7.11.2015 r., Poznań. Referat: „Wiedza dla zmiany społecznej. Ujęcie w kategoriach performatywności"
 • Międzynarodowy warsztat dla doktorantów i młodych naukowców: „WTMC Future-Making Workshop”. 21-23.10.2015 r., Ravenstein, Holandia.
 • 10th International Conference in Interpretive Policy Analysis. University of Lille 2, 
 • 8-10.07.2015, Lille, Francja. Referat: „From a Text to Practice and Back Again. Making Knowledge(s) Work as Standards for Public Participation Mechanisms”
 • EASST2014: Situating Solidarities, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, European Association for the Study of Science and Technology, 17-19.09.2014, Toruń. Referat: „Laboratories of Social Action. New Spaces for Social Change?”
 • Language, Culture and Mind VI. The Interdisciplinary Conference Series, Inside/Out: Practice and Representation, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Komitet Naukowy LCM, 23-26.06.2014, Lublin. Referat: „Performativity in the Studies of Science – Primary Assumptions (and Further Doubts)