Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Piotr Hołowiński

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA CHROMATOGRAFII

Adres

Collegium Chemicum, pl. M.Skłodowskiej 3, p.214
20-031 Lublin

O sobie

Edukacja

 • 2017 - Licencjat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska, Wydział Chemi; Metody analizy sterydów; Promotor: prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz
 • 2019 - Magisterium, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska, Wydział Chemii; Oznaczanie środków zastępczych we krwi i moczu z użyciem techniki QuEChERS; Promotor: prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz

 

Zatrudnienie

 • 2019 - nadal - asystent, Katedra Chromatografii, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 


Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze:

 • Izolacja związków biologicznie czynnych z produktów naturalnych
 • Nowoczesne metody przygotowania próbek w analizach toksykologicznych
 • Zastosowanie spektroskopii molekularnej w badaniach strukturalnych

 

Publikacje naukowe:

 • R. Typek, P. Holowinski, A.L. Dawidowicz, M.P Dybowski, M. Rombel, Chromatographic analysis of CBD and THC after their acylation with blockade of compound transformation, Talanta, 251 (2023) 123777.
 • P. Holowinski, R. Typek, A.L. Dawidowicz, M. Rombel, M.P. Dybowski, Formation of trifluoroacetic artefacts in gas chromatograph injector during Cannabidiol analysis, Journal of Chromatography A, 1671 (2022) 463020.
 • P. Holowinski, A.L. Dawidowicz, R. Typek, Chlorogenic acid-water complexes in chlorogenic acid containing food products. Journal of Food Composition and Analysis, 109 (2022) 104509.
 • M.P. Dybowski, P. Holowinski, R. Typek, A.L. Dawidowicz, Comprehensive analytical and structural characteristics of methyl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamido)butanoate (MDMB-4en-PINACA). Forensic Toxicology 39, 481–492 (2021)
 • M.P. Dybowski, R. Typek, A.L. Dawidowicz, P. Holowinski, On practical problems in precise estimation of 5F-ADB in urine samples Forensic Toxicology, 39 (2021) 213–221.
 • M.P. Dybowski, P. Holowinski, R. Typek, A.L. Dawidowicz, Comprehensive analytical characteristics of N-(adamantan-1-yl)-1- (cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ACHMINACA), Forensic Toxicology, 39 (2021) 230–239.