Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Piotr Hołowiński

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA CHROMATOGRAFII
Telefon
+48 81 537 56 14
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Piątek: 8.00-10.00

Adres

Collegium Chemicum, pl. M.Skłodowskiej 3, p.214
20-031 Lublin

O sobie

Edukacja

  • 2017 - Licencjat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska, Wydział Chemi; Metody analizy sterydów; Promotor: prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz
  • 2019 - Magisterium, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska, Wydział Chemii; Oznaczanie środków zastępczych we krwi i moczu z użyciem techniki QuEChERS; Promotor: prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz

 

Zatrudnienie

2019 - nadal - asystent, Katedra Chromatografii, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 


Działalność naukowa

  • Izolacja związków biologicznie czynnych z produktów naturalnych
  • Nowoczesne metody przygotowania próbek w analizach toksykologicznych
  • Zastosowanie spektroskopii molekularnej w badaniach strukturalnych