Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Lech Dubel

Telefon
81 5375142
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.Lech Dubel.pl
Konsultacje

czwartki godz. 11,15-13,00

Adres

Jasna 5/4
20-077 20-077 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie (1970). Doktorat w zakresie nauk prawnych w 1976 roku z zakresu teoria państwa i prawa ( promotor: prof. zw. dr hab. G.L. Seidler). Habilitowany w 1989 r. w zakresie historii doktryn polityczno prawnych i nauk politycznych.  Tytuł profesora uzyskał w 2011 roku. Aktualnie zatrudniony na 1/2 etatu w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego.

Prowadzi badania publikując prace z zakresu metodologii historii doktryn, myśli politycznej K. Kautsky’ego, L. D. Trockiego. Zajmuje się również myślą W. Machajskiego. Prowadzi badania w zakresie myśli średniowiecza, z opublikowanymi artykułami poświęconymi doktrynie politycznej Jana z Salisbury, Marsyliusza z Padwy, św. Tomasza z Akwinu. Przedmiotem swych badań obejmuje także  doktrynę Kallimacha, Modrzewskiego.

Był promotorem 6 prac doktorskich. Uczestniczy  w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i postępowaniu o tytuł profesora  jako recenzent.

Jest autorem licznych podręczników z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych.

Uczestnik wielu ogólnopolskich  konferencji naukowych historyków doktryn politycznych i prawnych oraz historyków prawa. Stypendysta IREX – USA.

Wykłada: Historia doktryn politycznych i prawnych, kier. prawo, st. stacjonarne.

Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej, Komisji Prawniczej Lubelskiego Oddziału PAN. Odznaczony m.in. Medalem Edukacji Narodowej. Złoty Medal za długoletnią służbę.