Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Patrycja Krasucka

dr Patrycja Krasucka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA RADIOCHEMII I CHEMII ŚRODOWISKOWEJ

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, (p. 407)
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

1. P.  Krasucka,  B.  Pan,  Y.  Sik  Ok,  D.  Mohan,  B.  Sarkar,  P.  Oleszczuk,  Engineered biochar - a sustainable solution for the removal of antibiotics from water, Chemical Engineering Journal 405, (2021), 126926, doi.org/10.1016/j.cej.2020.126926.

2. P. Krasucka, P. Mergo, G. Wójcik, J. Goworek, R. Zaleski, Mechanical experiments as a tool for study of swelling-deswelling and structural properties of porous polymers, Chemical Engineering Science 190 (2018) 21-27, doi.org/10.1016/j.ces.2018.05.060.

3. R. Zaleski, P. Krasucka, K. Skrzypiec, J. Goworek, Macro- and Nanoscopic studies of porous polymer swelling, Macromolecules 50 (13) (2017) 5080–5089, doi.org/10.1021/acs.macromol.7b00820.

4. P. Krasucka, A. Kierys, J. Goworek, Effect of Condensing Tetraethoxysilane on Drug Release from Polymer Support, Adsorption Science and Technology 35 (2017) 490-498, doi.org/10.1177/0263617417698705.

5. P. Krasucka, R. Zaleski, K. Skrzypiec, J. Goworek, Amberlite XAD copolymers as an environment for silica deposition, Microporous Mesoporous Materials 237 (2017) 210-221, doi.org/10.1016/j.micromeso.2016.09.019.

6. P. Krasucka, A. Kierys, W. Stefaniak, J. Goworek, One-pot synthesis of two different highly porous silica materials, Microporous Mesoporous Materials 221 (2016) 14-22, doi.org/10.1016/j.micromeso.2015.09.023.

7. P. Krasucka, A. Kierys, J. Goworek, Synthesis of the mesostructured polymer-silica composite and silicon dioxide through polymer swelling in silica precursor, Adsorption 22 (2016) 663–671,  doi.org/10.1007/s10450-015-9754-9.