Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kamil Deryło

dr Kamil Deryło
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ
Telefon
+48 (81) 537 59 22
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://pl.linkedin.com/in/kamil-dery%C5%82o-8a2b1865

Adres

Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19 20-033 Lublin
20-033 Lublin

O sobie

Oficer sprzętowy w Środowiskowym Laboratorium Przyżyciowego Obrazowania Komórek - projekt NanoFun POIG.02.02.00-00-025/09

Środowiskowe Laboratorium Przyżyciowego Obrazowania Komórek wyposażone jest w najnowocześniejszy system do laserowej skaningowej mikroskopii konfokalnej LSM 780 Zeiss, zbudowany wokół mikroskopu AxioObserver Z.1, posiadający 32 kanałowy detektor spektralny GaAsP oraz układ laserów klasy 3B o długościach fal 405, 458, 488, 514, 543, 633 nm. Sterowanie jest prowadzone poprzez oprogramowanie Zen 2010. LSM 780 jest zsynchronizowany z systemem firmy PicoQuant do czasowo rozdzielczej spektroskopii fluorescencyjnej składającym się z modułu TCSPC (Time Correlated Single Photon Counting) – PicoHarp 300, dwukanałowego detektora SPAD (Single Photon Avalanche Diodes) oraz pikosekundowych diodowych laserów pulsacyjnych o długościach fal 440 i 485 nm. Akwizycja i analiza danych przeprowadzana jest z wykorzystaniem oprogramowania SymphoTime (PicoQuant). 

Środowiskowe Laboratorium Przyżyciowego Obrazowania Komórek umożliwia precyzyjną wizualizację komórki i jej struktur w formacie trójwymiarowym, badanie dynamiki i subkomórkowej lokalizacji białek a także analizę procesów metabolicznych na poziomie molekularnym poprzez wykorzystanie technik FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy), FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching), FRET (Förster Resonance Energy Transfer) czy FCS (Fluorescence Correlation Spectroscopy).

 

Kursy i szkolenia

1. 15.480xThe Science and Business of Biotechnology, MIT, 2021

2. Nature Masterclasses online course in Scientific Writing and Publishing (Writing a research paper, Publishing a research paper, Writing and publishing a review paper), 2020

3. Business Concepts for Life Scientists, iBiology, 2020

4. PROGRESS Business Simulation, Progress Project Sp. z o. o., Cracow, Poland, 2020

5. Critical Evaluation of Scientific Publications in Medicine and Related Sciences, Proper Medical Writing, Warsaw, Poland, 2020

6. HEInnovate, European Commission, Brussel, Belgium, 2020

7. Medical Writing, Proper Medical Writing, Warsaw, Poland, 2020

8. Laser Scanning Microscopy - Advanced Biomedical Applications, Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena, Germany, 2013

9. Confocal Microscopy Course, University of York, York, England, 2013

10. 12th Annual Workshop on FRET Microscopy, University of Virginia, Charlottesville, Virginia, USA, 2013

11. 5th European Course on "Time-resolved Microscopy and Correlation Spectroscopy", Berlin, Germany, 2012

12. 10th European course on "Principles and Applications of Time-resolved Fluorescence Spectroscopy", Berlin, Germany, 2012

 


Działalność naukowa

Projekty badawcze:

Kierownik projektu

„The role of a new uL10 protein isoform in the regulation of translational machinery activity”, NCN (Preludium) UMO-2016/23/N/NZ1/01536 (2017-2020)

Wykonawca

1. „The role of trans-Golgi in the regulation of the activity of amino acid transporters”, NCN (Sonata Bis) UMO - 2018/30/E/NZ1/00605 (2019-2024), kierownik projektu dr Dawid Krokowski

2. „The biological activity of porphyrinoids and mechanisms of their action against intracellular bee pathogens of the genus of Nosema”, NCN (OPUS) UMO-2015/17/B/NZ9/03607 (2015-2019), kierownik projektu dr hab Mariusz Trytek

3. „Mechanisms of transmembrane proteins (TMEM) deregulation and their involvement in renal clear cell carcinoma (ccRCC) etiology”, NCN (OPUS) UMO-2014/15/B/NZ2/00589 (2015-2019), kierownik projektu prof. dr hab Joanna Wesoły

4. „Ribosomal T site as a modulator of the ribosome in changing environmental conditions”, NCN (OPUS) UMO-2014/13/B/NZ1/00953 (2015-2018), kierownik projektu prof. dr hab. Marek Tchórzewski

Publikacje:

1. Koselski M, Wasko P, Derylo K, Tchorzewski M, Trebacz K. (2020) Glutamate-Induced Electrical and Calcium Signals in the Moss Physcomitrella patens. Plant Cell Physiol. 2020 Aug 18:pcaa109. doi: 10.1093/pcp/pcaa109. Online ahead of print. 

2. Buczek K, Deryło K, Kutyła M, Rybicka-Jasińska K, Gryko D, Borsuk G, Rodzik B, Trytek M. (2020) Impact of Protoporphyrin Lysine Derivatives on the Ability of Nosema ceranae Spores to Infect Honeybees. Insects. 2020 Aug 5;11(8):E504.

3. Buczek K, Trytek M, Deryło K, Borsuk G, Rybicka-Jasińska K, Gryko D, Cytryńska M, Tchórzewski M. (2020) Bioactivity studies of porphyrinoids against microsporidia isolated from honeybees. Sci Rep. 2020 Jul 14;10(1):11553.   

4. Tchórzewska D, Marciniec R, Deryło K, Winiarczyk K. (2020) Heteromorphism of stamens in monoclinous flowers of Tinantia erecta (Jacq.) Fenzl as an example of high variability of the androecium in the Commelinaceae family. Protoplasma. 2020 Jun 26.

5. Magryś A, Deryło K, Bogut A, Olender A, Tchórzewski M. (2018) Intraphagolysosomal conditions predispose to Staphylococcus epidermidis small colony variants persistence in macrophages, PLoS One. 13(11):e0207312

6. Deryło K, Michalec-Wawiórka B, Krokowski D, Wawiórka L, Hatzoglou M, Tchorzewski M. (2018) The uL10 protein, a component of the ribosomal P-stalk, is released from the ribosome in nucleolar stress, Biochimica et Biophysica Acta, 1865(1):34-47

7. Chylińska M, Szymańska-Chargot M, Deryło K, Tchórzewska D, Zdunek A. (2017) Changing of biochemical parameters and cell wall polysaccharides distribution during physiological development of tomato fruit, Plant Physiology and Biochemistry, 119:328-337

8. Marek-Kozaczuk M, Wdowiak-Wróbel S, Kalita M, Chernetskyy M, Deryło K, Tchórzewski M, Skorupska A. (2017) Host-dependent symbiotic efficiency of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii strains isolated from nodules of Trifolium Rubens, Antonie Van Leeuwenhoek. 110(12):1729-1744

9. Tchórzewska D, Deryło K, Winiarczyk K. (2017) Cytological and biophysical comparative analysis of cell structures at the microsporogenesis stage in sterile and fertile Allium species, Planta. 245(1):137-150

10. Sowa-Jasiłek A, Zdybicka-Barabas A, Stączek S, Wydrych J, Skrzypiec K, Mak P, Deryło K, Tchórzewski M, Cytryńska M. (2016) Galleria mellonella lysozyme induces apoptotic changes in Candida albicans cells, Microbiol Res. 193:121-13

11. Michalec-Wawiorka B, Wawiorka L, Derylo K, Krokowski D, Boguszewska A, Molestak E, Szajwaj M, Tchorzewski M. (2015) Molecular behavior of human Mrt4 protein, MRTO4, in stress conditions is regulated by its C-terminal region, Int J Biochem Cell Biol. 69:233-40

12. Tchórzewska D, Deryło K, Błaszczyk L, Winiarczyk K. (2015) Tubulin cytoskeleton during microsporogenesis in the male-sterile genotype of Allium sativum and fertile Allium ampeloprasum L., Plant Reprod. 28(3-4):171-82