Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz

prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA CHROMATOGRAFII
Telefon
5545 lub 7767
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałki 8:00 - 10:00

Działalność naukowa

¨      application of chromatographic methods in chemical, clinical, food and forensic analysis,

development of sample preparation methods for chromatographic analysis of different compounds in natural and chemically complex matrices