Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wojciech Czerski

dr Wojciech Czerski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
Telefon
(81) 537-63-84 - w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
wczerski.nazwa.pl
Konsultacje

W r.ak. 2023/2024 - semestr zimowy - konsultacje odbywają się w czwartki:


9.30 - 10.30 - zdalne: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=546523 (po wcześniejszym kontakcie mailowym)


10.30 - 11.30 - stacjonarne - pok. 4.17

Adres

ul. Głęboka 43, pok. 4.17
20-612 Lublin

O sobie

Doktor nauk społecznych z zakresu Pedagogiki uzyskany na podstawie rozprawy pt.: "Poziom gotowości nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych" przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Waldemara Furmanka i dra Rafała Wawera (promotor pomocniczy).

W 2013 roku ukończone studia podyplomowe w zakresie Ochrony Własności Intelektualnej.

Członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • kompetencje informatyczne i informacyjne różnych grup zawodowych,
 • możliwości i ograniczenia nowoczesnych technologii w edukacji,
 • problemy współczesnego społeczeństwa informacyjnego - m.in. wykluczenie cyfrowe, manipulacja informacją, nadmiarowość informacji,
 • uzależnienia behawioralne,
 • badania on-line.

Doktoranci:

mgr Kamil Wawer:  Skuteczność edukacyjna zintegrowanych programów do nauki programowania w procesie kształcenia uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych - promotor pomocniczy

mgr Joanna Rusinkiewicz: Autoprezentacja kompetencji osobistych i profesjonalnych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych do pracy z młodzieżąpromotor pomocniczy


Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektora zespołowa za wysokopunktowany artykuł naukowy - 19.01.2023 r.

Nagroda Rektora zespołowa III stopnia (organizacyjna) - 23.10.2018 r.


Publikacje:

2023 rok:

 • Lewicka-Zelent A., Czerski W.M.: Validation and Psychometric Properties of the Polish Version of the Fear of COVID-19 Scale Among Adolescents, "Journal of Modern Science" 2023, t. 51, nr 2, DOI: 10.13166/jms/167442, s. 23-42.

2022 rok:

 • Czerski W.M.: Piętno technologii - nomofobia i FoMO jako przykłady lęków współczesnej młodzieży, "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" 2022, nr 2(22), DOI: 10.14746/kse.2022.22.06, s. 133-144.
 • Czerski W.M.: Uzależnienie od Facebooka jednym z kosztów kształcenia zdalnego [w:] Społeczeństwo informacyjne w sytuacji kryzysowej - wyzwania edukacyjne i psychospołeczne, A. Zamkowska, K. Ziębakowska-Cecot (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom 2022, s. 125-133.
 • Czerski W.M.: Cyberprzestępczość wśród nieletnich – charakterystyka zjawiska, jego skala i przeciwdziałanie, "Dydaktyka informatyki" 2022, t. 17, DOI: 10.15584/di.2022.17.2, s. 11-18.
 • Lewicka-Zelent A., Czerski W.M.: Wybrane uwarunkowania gotowości do zmiany u osadzonych objętych w przeszłości SDE, "Probacja", nr 3, DOI: 10.5604/01.3001.0015.9671, s. 149-170.
 • Lewicka-Zelent A., Czerski W.M.: Selected determinants of young adults’ life satisfaction in poland during a pandemic, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", t. 41, nr 2, DOI: 10.17951/lrp.2022.41.2.73-85, s. 73-85.
 • Czerski W.M.: Filter bubbles jako narzędzie dezinformacji i manipulacji, "Humanities and Cultural Studies", t. 3, nr 2, DOI: 10.55225/hcs.393, s. 27-36.

2021 rok:

 • Czerski W.M.: The Polish adaptation and validation of the Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) / Polska adaptacja i walidacja Nomophobia Questionnaire (NMP-Q), "Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania", t. 34, nr 3, DOI: 10.5114/ain.2021.111787, s. 153-176.
 • Czerski W.M.: Strony internetowe wspierające interaktywną edukację wczesnoszkolną - wybrane rozwiązania, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", t. 40, z. 3, DOI: 10.17951/lrp.2021.40.3.89-102, s. 89-102.
 • Chodkowska M., Kazanowski Z., Czerski W.: Diagnoza lęku w kontaktach z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, "Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej", nr 41, 2021, ISSN: 2080-9476, s. 100-115.
 • Czerski W.M.: Test CRAAP - przykład narzędzia do walki z dezinformacją, "Dydaktyka informatyki", vol. 16, 2021, ISSN: 2083-3156, DOI: 10.15584/di.2021.16.6, s. 48-57.
 • Czerski W.M.: Syndrom FoMO w świetle polskiej i zagranicznej literatury [w:] Nowe media i informatyzacja a poznawcze i społeczne funkcjonowanie jednostek i grup społecznych, K. Kuszak, J. Mizera (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mackiewicza w Poznaniu, Poznań 2021, ISBN: 978-83-65599-37-7, s. 96-106.
 • Czerski W.M.: Zachowania zdrowotne a intensywność użytkowania Facebooka wśród studentów, "Rozprawy społeczne", vol. 15 (1), 2021, ISSN: 2081-6081, DOI: 10.29316/rs/135097, s. 30-47.

2020 rok:

 • Czerski W.M.: Przeciążenie informacyjne wyzwaniem dla edukacji doby cyfrowej, "Przegląd Pedagogiczny", nr 2, 2020, ISSN: 1897-6557, DOI: 10.34767/PP.2020.02.05, s. 74-84.
 • Czerski W.M.: Wykluczenie cyfrowe jednym z problemów edukacji doby cyfrowej, "Rozprawy społeczne", vol. 14 (3), 2020, ISSN: 2081-6081, doi.org/10.29316/rs/127216, s. 63-75.
 • Czerski W.: Nowoczesny nauczyciel akademicki w dobie COVID-19, "Dydaktyka informatyki", vol. 15, 2020, ISSN: 2083-3156, DOI: 10.15584/di.2020.15.7, s. 104-119.
 • Czerski W.M.: Media nie są złe!"Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy", nr 3, 2020, ISSN 2450-8748, s. 42-46.
 • Czerski W.M.: Intensywność użytkowania Facebooka a kompetencje społeczne i rozumienie emocji wśród młodych dorosłych, "Rozprawy Społeczne", nr 14(1), 2020, ISSN: 2081-6081, DOI: 10.29316/rs/11924, s. 26-42 .

2019 rok:

 • Czerski W.: Manipulacja informacją jednym z kluczowych problemów współczesnego społeczeństwa informacyjnego, "Dydaktyka informatyki", vol. 14, 2019, ISSN: 2083-3156, DOI: 10.15584/di.2019.14.5, s. 55-65.
 • Czerski W.M.: Cyfrowe kompetencje nauczycieli, "Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy", nr 6, 2019, ISSN 2450-8748, s. 64-67.
 • Czerski W.: Zjawisko uzależnienia od smartfonu dzieci i młodzieży w świetle wybranej literatury"Edukacja - Technika - Informatyka", nr 2/28, 2019, ISSN: 2080-9069, DOI: 10.15584/eti.2019.2.38, s. 257-263.

2018 rok:

 • Czerski W.: Wybrane zagrożenia współczesnego społeczeństwa informacyjnego, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa", Rok XI, nr 4/2018 (41), ISSN: 1899-3524, s. 95-103.
 • Czerski W., Duda M.: Kompetencje informacyjne bezrobotnych Lubelszczyzny - badania pilotażowe, "Szkoła - Zawód - Praca", nr 16, 2018, ISSN: 2082-6087, s. 151-162.
 • Duda M., Czerski W.: Przewlekłe zmęczenie a poczucie koherencji osób bezrobotnych, "Ruch pedagogiczny", nr 3, 2018, ISSN: 0483-4992, s. 85-94.
 • Duda M., Czerski W.: Nowe uzależnienia XXI wieku jako problem zdrowotny [w:] Wybrane problemy i zagrożenia bezpieczeństwa człowieka, D. Zbroszczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom 2018, ISBN: 978-83-7351-863-6, s. 9-29.
 • Czerski W.: Nomofobia - szczególnie groźna odmiana uzależnienia od telefonu komórkowego"Edukacja - Technika - Informatyka", vol. 9, issue 3, 2018, ISSN: 2080-9069, DOI: 10.15584/eti.2018.8.30, s. 212-217.
 • Czerski W.: Nowe sposoby nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej, "Dydaktyka informatyki", vol. 13, 2018, ISSN: 2083-3156, DOI: 10.15584/di.2018.13.16, s. 129-134.

2017 rok:

 • Czerski W., Gonciarz E.: Ryzyko uzależnienia studentów od mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", tom XXXVI, zeszyt 4, 2017, ISSN: 0137-6136, DOI: 10.17951/lrp.2017.36.4.133, s. 133-152.
 • Czerski W.: Ewolucja katalogu kompetencji informacyjnych nauczycieli, "Dydaktyka informatyki", vol. 12, 2017, ISSN: 2083-3156, DOI: 10.15584/di.2017.12.21, s. 180-186.
 • Czerski W.: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. SCENARIUSZE LEKCJI Z KOMPUTEREM, TABLETEM I NIE TYLKO, WYD. PRESSCOM, WROCŁAW 2015, SS. 240, ISBN: 978-83-64512-55-1 – kilka refleksji. "Dydaktyka Informatyki", vol. 12, 2017, ISSN: 2083-3156, DOI: 10.15584/di.2017.12.30, s. 253-257.
 • Czerski W.: Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ISBN: 978-83-7784-981-1.
 • Czerski W.: Narzędzia informatyczne wspomagające pracę nowoczesnego naukowca. "Edukacja - Technika - Informatyka", vol. 8, issue 1, 2017, ISSN: 2080-9069, DOI: 10.15584/eti.2017.1.27, s. 199-204.

2016 rok:

 • Wawer R., Popko A., Czerski W.: Eyetrackingowa diagnoza modelu percepcji zmysłowej na przykładzie badania kolizji drogowych. "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa", Rok IX, nr 2/2016 (31), ISSN: 1899-3524, s. 291-321.
 • Czerski W.: Wiedza doradców metodycznych na temat tablic interaktywnych. "Edukacja - Technika - Informatyka", vol. 7, issue 3, 2016, ISSN: 2080-9069, DOI: 10.15584/eti.2016.3.35, s. 233-238.

2015 rok:

 • Czerski W., Wawer R. (red.): Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2015. ISBN: 978-83-7784-715-2.
 • Czerski W., Gonciarz E.: Komputerowa diagnoza logopedyczna [w:] Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych. Pod red. W. Czerski, R. Wawer. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2015. ISBN: 978-83-7784-715-2. s. 91-101.
 • Czerski W., Wawer R.: Edukacyjne zastosowanie drukarek 3D. "Edukacja - Technika - Informatyka", vol. 6, issue 2, 2015, ISSN: 2080-9069, s. 105-111.

2014 rok:

 • Czerski W.: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. "Edukacja - Technika - Informatyka", vol. 5, issue 2, 2014, ISSN: 2080-9069, s. 82-87.
 • Czerski W., Wawer R.: "Cyfrowa szkoła" - szansa, czy zagrożenie dla edukacji? "Dydaktyka informatyki" vol. 9, 2014, ISSN: 2083-3156, s. 104-113.
 • Wawer R., Czerski W.: Związki technologii informacyjnych z neuroestetyką. Weryfikacja eyetrackingowa nieistniejących obrazów - przygotowanie badań. "Dydaktyka informatyki" vol. 9, 2014, ISSN: 2083-3156, s. 222-234.

2013 rok:

 • Czerski W.: Multibook a tradycyjna książka w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. "Edukacja - Technika - Informatyka", vol. 4, issue 2, 2013, ISSN: 2080-9069, s. 196-202.

2012 rok:

 • Czerski W.: Znajomość nowoczesnych multimedialnych środków dydaktycznych przez studentów kierunków nauczycielskich. "Edukacja - Technika - Informatyka", vol. 3, issue 2, 2012, ISSN: 2080-9069, s. 134-141.
 • Czerski W.: Interaktywne rozwiązania technologiczne dla nowoczesnej edukacji. [W:]Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie komputerowe w rozwoju nauki, techniki i edukacji. Pod red. A. Jastriebow, M. Raczyńska, B. Kuźmińska-Sołśnia. Politechnika Radomska. Radom 2012. ISBN: 978-83-7351-497-3, 978-83-7789-093-6. s. 199-210.

2011 rok:

 • Czerski W., Wawer R.: Informatyczne przygotowanie pedagogów szkolnych - wyniki badań własnych. "Edukacja - Technika - Informatyka", vol. 2, issue 1, 2011, ISSN: 2080-9069, s. 277-283.
 • Wawer R., Czerski W.: Wykorzystanie eyetrackingu do analizy edukacyjnego portalu Internetowego - wyniki badań własnych. [W:] Informatyka w dobie XXI wieku. Nauka, technika, edukacja a nowoczesne technologie informatyczne. Pod red. A. Jastriebow, M. Raczyńska. Politechnika Radomska. Radom 2011. ISBN: 978-83-7789-008-0, 978-83-7351-329-7. s. 340-350.
 • Wawer R., Czerski W.: Eyetrackingowa analiza kompozycji strony WWW - wyniki badań własnych. [W:] Wiedza i Komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna. Pod red. M. Pańkowskiej. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 2011. ISBN: 978-83-7246-683-9. s. 464-477.

2010 rok:

 • Wawer R., Wawer M., Czerski W.: Analiza wyników badań własnych pomiaru siły oddziaływania dystraktorów postrzeżeniowych w komunikatach wizualnych. [W:] Człowiek - Media - Edukacja. Pod red. J. Morbitzer. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Kraków 2010. ISBN: 978-83-7271-615-6. s. 316-322.
 • Wawer R., Wawer M., Czerski W.: Pomiar siły oddziaływania dystraktorów postrzeżeniowych w komunikacie wizualnym - przygotowanie badań. [W:] Człowiek - Media - Edukacja. Pod red. J. Morbitzer. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Kraków 2010. ISBN: 978-83-7271-615-6. s. 309-315.
 • Czerski W.: Analiza wybranych dzienników elektronicznych, a wymogi pracowników szkół. "Edukacja - Technika - Informatyka", vol. 1, issue 2, 2010, ISSN: 2080-9069, s. 116-122.
 • Czerski W., Wawer R.: Elektroniczny dziennik - innowacyjna metoda kontroli osiągnięć uczniów. [W:] Education and technology (XXIII DIDMATTECH). Pod red. H. Bednarczyk, E. Sałata. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. Radom 2010. ISBN: 978-83-7204-915-5. s. 265-271.

2009 rok:

 • Czerski W.: Netbook’i przyszłością dla szkolnych pracowni w szkole podstawowej XXI wieku. [W:]Edukacja - Technika - Informatyka. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej i informacyjnej. Pod red. W. Lib, W. Walat. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów 2009. ISBN: 978-83-7586-026-9. s. 82-86.
 • Wawer R., Czerski W.: Podniesienie skuteczności kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. [W:] Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji. Pod red. A. Jastriebow. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. Radom 2009. ISBN: 978-83-7351-351-8, 978-83-7204-794-6. s. 225-228.
 • Czerski W., Wawer R.: Badania eyetrackingowe - historia i teraźniejszość. [W:] Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji. Pod red. A. Jastriebow. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. Radom 2009. ISBN: 978-83-7351-351-8, 978-83-7204-794-6. s. 129-132.

2008 rok:

 • Czerski W.: Umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego. [W:] Technika - Informatyka - Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej. Pod red. W. Walat, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów 2008. ISBN: 978-83-7586-007-8. s. 177-182.
 • Bałażak M., Czerski W.: Społeczeństwo informacyjne - społeczeństwem sukcesu. [W:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo regionalne. Wyzwania edukacyjne. Pod red. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zdunik. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Poznań 2008. ISBN: 978-83-61304-05-0. s. 286-289.

2007 rok:

 • Czerski W.: Synteza i analiza komputerowego systemu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia. [W:] Informatyka w dobie XXI wieku. Zastosowanie nowych technologii informatycznych.Pod red. A. Jastriebow. Politechnika Radomska. Radom 2007. ISSN: 1642-5278. s. 135-140.

Ogłoszenia