Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Jańska

dr Anna Jańska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA UBEZPIECZEŃ I INWESTYCJI
Funkcje
Pełnomocnik J.M. Rektora
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
Zapraszam do rozmowy na MS Teams

oraz do zespołu "Konsultacje" (kod zespołu: n6frpda)  • wtorki: 8:15-9:45

  • środy: 10:00-11:30konsultacje opiekuna roku:

co drugi wtorek (cykl żółty): 9:45-10:45

 

W piątki, po wcześniejszym umówieniu, jest możliwość konsultacji indywidualnych na Wydziale Ekonomicznym.

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 601
20-036 Lublin

O sobie

Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stanowiskach administracyjnych oraz naukowo-dydaktycznych na lubelskich uczelniach (UMCS i UP), w bankach (BPS S.A., Kredyt Bank S.A.) oraz w zakładach ubezpieczeń majątkowych (PTU S.A./obecny Wiener TU S.A. oraz w InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group), gdzie specjalizowałam się w ubezpieczeniach finansowych.

Rozprawę doktorską pt. „Metody wyceny przedsiębiorstw ubezpieczeniowych"  obroniłam z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomicznym UMCS w 2020 roku. Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: ekonomia (Wydział Ekonomiczny UMCS) i towaroznawstwo (Wydział Agrobioinżynieri UP).

Jako laureatka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Transformation.doc odbyłam staż trenerski w Ivey Business School, Western University (Kanada).

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce ubezpieczeń majątkowych, wyceny przedsiębiorstw finansowych oraz postrzeganiu jakości usług finansowych.

 

 

 


Działalność naukowa