Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Jańska

dr Anna Jańska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA UBEZPIECZEŃ I INWESTYCJI
Funkcje
Pełnomocnik J.M. Rektora
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
Zapraszam do rozmowy na MS Teams

oraz do zespołu "Konsultacje" (kod zespołu: n6frpda)

 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 601
20-036 Lublin

O sobie

Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji 

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: ekonomia (Wydział Ekonomiczny UMCS) i towaroznawstwo (Wydział Agrobioinżynieri UP). Rozprawę doktorską pt. „Metody wyceny przedsiębiorstw ubezpieczeniowych"  obroniłam z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomicznym UMCS w 2020 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stanowiskach administracyjnych oraz badawczo-dydaktycznych na lubelskich uczelniach, a także w bankach oraz w zakładach ubezpieczeń majątkowych, gdzie specjalizowałam się w ubezpieczeniach finansowych. Jako laureatka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Transformation.doc odbyłam staż trenerski w Ivey Business School, Western University (Kanada). Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce ubezpieczeń majątkowych, wyceny przedsiębiorstw finansowych oraz postrzeganiu jakości usług finansowych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Finanse ubezpieczycieli
 • Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
 • Instytucje rynku kapitałowego
 • Makroekonomia
 • Mikroekonomia
 • Podstawy ekonomii i marketingu
 • Podstawy makroekonomii
 • Podstawy mikroekonomii
 • Rynki finansowe
 • Rynki kapitałowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Ubezpieczenia
 • Ubezpieczenia w działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw
 • Ubezpieczenia w działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenia życiowe i majątkowe
 • Warsztat umiejętności miękkich

Kursy i szkolenia (od 2019 r):

 • Sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna studenta ze spektrum autyzmu - wyzwania i możliwości,
 • Jak dostosować proces kształcenia dla studenta ze spektrum autyzmu? Od rekrutacji po zaliczenie,
 • Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy - szkolenie z języka angielskiego,
 • Dostępność architektoniczna - wymagania wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności,
 • Wirtualny Kampus bez tajemnic.

Działalność naukowa