Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Jańska

dr Anna Jańska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA UBEZPIECZEŃ I INWESTYCJI
Funkcje
Pełnomocnik J.M. Rektora
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
Zapraszam do rozmowy na MS Teams

oraz do zespołu "Konsultacje" (kod zespołu: n6frpda)

 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 601
20-036 Lublin

O sobie

Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji 

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: ekonomia (Wydział Ekonomiczny UMCS) i towaroznawstwo (Wydział Agrobioinżynieri UP). Rozprawę doktorską pt. „Metody wyceny przedsiębiorstw ubezpieczeniowych"  obroniłam z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomicznym UMCS w 2020 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stanowiskach administracyjnych oraz naukowo-dydaktycznych na lubelskich uczelniach, a także w bankach oraz w zakładach ubezpieczeń majątkowych, gdzie specjalizowałam się w ubezpieczeniach finansowych. Jako laureatka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Transformation.doc odbyłam staż trenerski w Ivey Business School, Western University (Kanada). Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce ubezpieczeń majątkowych, wyceny przedsiębiorstw finansowych oraz postrzeganiu jakości usług finansowych.

 

 


Działalność naukowa