Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Maria Chodkowska

Telefon
780 042 300
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym w systemie zdalnym, rok.akademicki. 2021/2022


wtorek: 16.45 - 17.45


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160760


Sroda: 15.30-16.30


Lublin, Głęboka 45, p. 305


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Lublin

Działalność naukowa

Absolwentka studiów socjologicznych w KUL, ukończonych w 1973 roku.

Doktorat w UMCS na Wydziale Humanistycznym w roku 1980 w zakresie nauk humanistycznych.

Stopień doktora habilitowanego - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzno-Historyczny w 1989 roku

Tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta RP w 1996 roku

Działalność naukowa obejmuje analizy teoretyczne i badania empiryczne (badania kwalitatywne i kwantytatywne) w zakresie problemów integracji osób z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, w tym edukacji integracyjnej, socjomedycznych problemów zdrowia, choroby i niepelnosprawności, postaw rożnych grup wobec problemów niepełnosprawności i odób z niepełnosprawnością, wartości, w tym wartości wychowawczych, ról spolecznych, w tym roli pracownika socjalnego i ról nauczycielskich - oraz inne.