Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr inż. Anna Sawicka

dr inż. Anna Sawicka
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje stacjonarne: środa 12.30 -13.30 (p. 212b)


Konsultacje online: poniedziałek 8.00 - 10.00 (czat na platformie MS Teams)

O sobie

ORCID: 0000-0001-9969-2702 

Wykształcenie: ARCHITEKT, URBANISTA

Studia inżynierskie: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Studia magisterskie: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej / Esquela Superior de Arquitectura de Univeritat Rovira i Virgili (Hiszpania)

Doktorat:  URBANISTYKA (PLANOWANIE PRZESTRZENNE), Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

 

Doświadczenie zawodowe:

KATERDA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS 

ZAKŁAD POLITYKI PRZESTRZENNEJ I PLANOWANIA, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

RE:PLAN  Architecture & Planning, Autorska pracownia architektoniczno-urbanistyczna

NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS / Madryt, Hiszpania, Pracownia architektoniczno-urbanistyczna

PEPE GASCÓN ARQUITECTURA / Barcelona, Hiszpania, Pracownia architektoniczno-urbanistyczna

GPA ARCHITEKCI / Lublin, Pracownia architektoniczna

Stowarzyszenia branżowe:

Członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich TUP Oddziału w Lublinie

Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddziału w Lublinie

Członek Forum Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Laureatka plebiscytu "Kobieta na Medal" - wyróżnienie przyznane w dziedzinie nauka i biznes przez Gazetę Wyborczą (2019)
 • Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju za pracę doktorską "Miasto zrównoważone - możliwości implementacji idei na przykładzie Lublina" przyznawana w za prace naukowe w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (2019)
 • Pierwsza nagroda równorzędna w konkursie urbanistycznym na zagospodarowanie centrum Radzymina przyznana dla pracowni RE:PLAN architecture & planning przez Urząd Miasta Radzymin oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie (2018)
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. "Miasto zrównoważone - możliwości implementacji idei na przykładzie Lublina" zrealizowanej pod kierunkiem prof. Michała Stangla przyznane przez Radę Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (2018)
 • Wyróżnienie pracy dyplomowej inżynierskiej pt. “Projekt adaptacji i rozbudowy oranżerii w Lubartowie na restaurację z częścią wystawową” w konkursie na najlepszy dyplom inżynierski przyznane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Lublinie (2010)

 

Działalność (organizacja/współorganizacja wydarzeń):

 • Konferencja naukowo-branżowa "Rola rynku nieruchomości w polityce miejskiej"  (2015) 
 • Konferencja naukowo-branżowa "Rynek nieruchomości komercyjnych w aspekcie ekonomicznym i przestrzennym" (2016)
 • Konferencja naukowo-branżowa "Rynek nieruchomości a problemy rozowju regionalnego" (2017)
 • Seminarium naukowe "Krajobraz a zdrowie i jakość życia" (2017)
 • Konferencja naukowo-branżowa "Rynek nieruchomości - aspekty prawne i ekonomiczne" (2018)
 • Wystawa prac inżynierskich "Lublin oczami młodych planistów" (2016)
 • Wystawa prac inżynierskich "Region oczami młodych planistów" (2017)

 

Prowadzenie zajęć na kierunku Gospodarka Przestrzenna:

 • Podstawy architektury i urbanistyki
 • Podstawy planowania
 • Kształtowanie obszarów miejskich i wiejskich
 • Projektowanie zagospodarowania turystycznego
 • Pracownia projektowa inżynierska
 • Seminarium dyplomowe
 • Współczesne problemy gospodarki przestrzennej
 • Praktyka zawodowa

 

Zainteresowania badawcze:

 • zrównoważony rozwój urbanistyczny miast 
 • zintegrowanie planowanie przestrzenne
 • procesy transformacji obszarów miejskich
 • rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • programowanie i monitorowanie procesów rozwoju przestrzennego
 • projektowanie uniwersalne 


Popularyzacja wiedzy / projekty:

 • Podcast "Miasta policentryczne" EXPERT TALKS by Colliers International (2019)
 • Wywiad "Urbanista - specjalista od kształtowania rzeczywistości" Wiadomości Uniwersyteckie - nauka i biznes (2019)
 • Artykuł "Recepta na lepsze miasto" Magazyn Lubelski, Gazeta Wyborcza (2019)
 • Artykuł "Lublin przyszłościową metropolią czy miastem wyludniającym się", Gazeta Wyborcza (2019)
 • Projekt Lubelski Uniwersytet Inspiracji, Fundacja Absolwentów UMCS (2017)
 • Projekt Proste wykłady o trudnych sprawach, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (2017)
 • Projekt Młodzi mobilni architekci w pogoni za innowacją i rozwojem, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (2012)

 


Działalność naukowa

 Wybrane publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych:

 • Lozynskyy, R., Pantyley, V., & Sawicka, A. 2021. Smart city concept in Poland and Ukraine: implementation instruments, problems and successes of citiesBulletin of Geography. Socio-economic Series, (52), 95-109.
 • Sawicka  A.H.  2017.  Podejścia  marketingowe  w  planowaniu  miasta  zwartego.  Barometr regionalny. Analizy i prognozy. tom 16, nr 2. str. 115-127. ISSN 1644 - 9398.
 • Sawicka A.H., Wojciechowska-Solis J., Ołdytowski T.G. 2015. Quality of the turism product and spatial development [w:] Mazurek-Kusiak A.K. (red.) Managing the quality of tourism services,s.494-511, ISBN 978-83-942111-1-0.
 • Sawicka A.H. 2015. Influence of public spatial planning on the quality of life [w:] Sawicki B. (red.) Promotion of healthy lifestyle in European Countries. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s. 187-200. ISBN 978-83-942111-1-0.
 • Mazurek-Kusiak A.K., Sawicki B., Hawlena J., Rutkowska E., Kwiatkowski C., Dziubiński Z., Sawicka A.H., Zalech M., Wojciechowska-Solis J. 2015. Wybrane determinanty rozwoju turystyki i rekreacji. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s.1-139. ISBN 978-83-942111-2-7.
 • Sawicka A.H., Filipowicz M., 2014. Rola obszarów chronionych w kształtowaniu struktury miasta oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego. Zeszyty naukowe ALMAMER, nr 4(73), S.237-252,Warszawa. ISSN 2299-5722.
 • Ołdytowski T.G., Sawicka A.H., 2014, Planowanie przestrzeni publicznej w granicach obszaru Natura 2000 na przykładzie Leśnego Parku Uzdrowiskowego w Supraślu   [w:] Sawicki B., Harasimiuk M. (red.) Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s.235-247. ISBN 978-83-64691-07-2.
 • Filipowicz M., Sawicka A.H., 2014. Prawne aspekty budowlano architektoniczne na obszarach prawnie chronionych [w:] Sawicki B., Harasimiuk M. (red.) Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s.287-299. ISBN 978-83-64691-07-2.
 • Sawicka A.H., Janicka J. 2013. Zagospodarowanie przestrzenne i estetyka jako nieodzowny element obszarów i obiektów uzdrowiskowych. Biuletyn "Jadę do wód w...". Nr ½.

 

Referaty:

 • Referat: Opracowania urbanistyczne w polityce sterowania rozwojem miast. KONFERENCJA JUBILEUSZOWA FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ GMIN, Kraków, (2019)
 • Poster: Krajobraz kulturowy - krajobraz codzienny. Kształtowanie struktur urbanistycznych i jakość życia wokół obszarów krajobrazu priorytetowego. XXIII INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM KRAJOBRAZOWE "KRAJOBRAZ A ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA", UMCS, Lublin. (2017)
 • Referat: Crystallizing the city - rebuilding the identity. Evolving urban form in the priority landscape area as a challenge to identifying principles for spatial policy in Lublin, Poland. RE-CITY 2017 (IM)POSSIBLE CITIES, 2ND  INTERNATIONAL CITY REGENERATION CONGRESS, Tampere University of Technology, Tampere, Finland (2017)
 • Referat: Lublin – uwarunkowania rozwoju i diagnoza problemów przestrzennych w kontekście możliwości kształtowania zrównoważonej struktury urbanistycznej. K DWA 7 - KONFERENCJA DOKTORANTÓW WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 21 czerwca 2017, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. (2017)
 • Referat: Rewitalizacja w aspekcie planistycznym i architektonicznym - studia przypadku. REWITALIZACJA SAMORZĄDÓW JAKO DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – DOŚWIADCZENIA UKRAINY, POLSKI I BIAŁORUSI. Interdyscyplinarne Seminarium, Łuck, Ukraina (2016)
 • Referat: Influence of public spatial planning on the quality of life. JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. (2015)