Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Wójcik

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD RYNKÓW FINANSOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w okresie wakacji letnich: środa, godz. 9.30-11.30


Urlop w okresie: 01.08.2018-14.09.2018


 


 pokój: 612

Ogłoszenia

Tematyka seminarium licencjackiego:

  1. Rynek nieruchomości
  2. Analiza fundamentalna
  3. Analiza finansowa
  4. Analiza techniczna
  5. Instrumenty rynku spot i terminowego
  6. Inwestycje alternatywne