Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Pluta

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI
Telefon
81 537 60 85
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:


 


Konsultacje odbywają się w formie zdalnej na Wirtualnym Kampusie: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160860 


wtorki: 13:30-15:30


wtorki (Dyżur Instytutowy): 9:30-11:30


 


 W dniu 6.07 konsultacje odbywają się w godzinach: 9:30-12:00 oraz 15:00-16:00. Za zmiany przepraszam.


 


Zapraszam również do kontaktu mailowego: joanna.pluta@poczta.umcs.lublin.pl joannapluta10@gmail.com 


 


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45, p. B. 4.08
Lublin

O sobie

Życiorys naukowy:

2013 - magister filologii angielskiej, profil amerykanistyczny (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie)

2014  - magister psychologii, specjalność: psychologia społeczna (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie)

2019 - doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (tytuł rozprawy: Historia i współczesność psychologii mediów. Próba syntezy i prognozy rozwoju - praca napisana pod kierunkiem dra hab. Cezarego Domańskiego, prof. UMCS, promotor pomocniczy: dr Anna Tychmanowicz)

 

Zainteresowania naukowe:

psychologia mediów 

psychologia kultury

psychologiczna analiza reprezentacji medialnych

techniki projekcyjne 

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne:

Diagnoza psychologiczna - techniki projekcyjne

Psychologia Ogólna

Ogólne przygotowanie psychologiczne

Wprowadzenie do psychologii

Introduction to media psychology

Introduction to cross-cultural psychology

Basic concepts of the psychology of culture


Działalność naukowa

Publikacje: 

Pluta, J. (2014). Stereotyp Amerykanina: preferencja określonych wartości a społeczne spostrzeganie cudzoziemca. Opuscula Sociologica, 4/2014.

Pluta, J. (2017). Przemiana bohatera jako przykład prezentowania duchowości w filmie. Analiza psychologiczna. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio J, 30 (1), s. 69-85.

Pluta, J. (2017). Popularność niskobudżetowego filmu Kung Fury (2015) w świetle koncepcji użytkowania i korzyści. W: A. Ogonowska (red.), Kino, film i psychologia (s. 199-212). Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Pluta, J. (2018). Cechy osobowości a preferencja muzyki metalowej – wstępna metaanaliza dotychczasowych badań. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 10 (1).

Pluta, J. (2018). Paradoks tandety – życie i twórczość Eda Wooda jako przykład sukcesu sztuki niskiej. W: M. Karkowska (red.). Biografie nieoczywiste. Przełom kryzys transgresja w perspektywie intersyscyplinarnej (s. 209-222). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pluta, J. (2019). Psychologiczne badania nad mediami – droga do powstania nowej dyscypliny. Media i Społeczeństwo, 11/2019.


Ogłoszenia

Uwaga! 

W dniu 15.02 konsultacje odbywają się w godzinach 15:30-17:30. Za zmiany przepraszam.