Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Hubert Kowalewski

Telefon
537 26 21
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/HubertKowalewski
http://serwisy.umcs.lublin.pl/hubert.kowalewski/index.html
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023: pon. 11:20-12:50, wt. 11:20-12:50; pok. 4B (budynek Wydziału Filologicznego oraz online)

O sobie

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9939-3849


Działalność naukowa

Artykuły i książki

https://orcid.org/0000-0002-9939-3849

Wystąpienia na konferencjach i wykłady

 • "Dwie 'pustki'. Język a błędne interpretacje buddyjskiej PUSTKI", Język trzeciego tysiąclecia V, 13-15 marzec 2008, Kraków.
 • "Emoticonicity. Semiotic analysis of emoticon", PASE 2008 Conference, 7-9 kwiecień 2008, Wrocław.
 • "Snakes, leaves and poisoned arrows. Metaphors of emotions in Buddhism", Race, Religion, Representation, 7-10 maj 2009, Łódź.
 • "From underground sexuality to speculative fiction. Morphological and semantic changes of the morpheme punk", 2nd ELC International Postgraduate Conference on English Linguistics (ELC2), 30-31 październik 2009, Vigo (Hiszpania). [link]
 • "One blend to rule them all. Can linguistic and non-linguistic signs be analyzed in a similar way?", PASE 2010 Conference, 19-21 kwiecień 2010, Kalisz.
 • "Speech acts in discourse - conceptual basis of linguistic choices in expressing directives", International Postgraduate Linguistic Conference "What's in a Text?", 9-11 wrzesień 2010, Lublin.
 • "Language in the (alien) flesh, or why extraterrestrials don’t feel like talking", Science Fiction Research Association, 7-11 lipiec 2011, Lublin.
 • "'So what's motivation, anyway?' Towards a comprehensive definition", Young Linguists' Seminar, 12 maj 2014, Lublin. [link]
 • "On forces and things. Metaphors of emotions in Buddhism", Language, Culture and Mind VI, 24-26 czerwiec 2014, Lublin. [link]
 • "'Is the road lazy or just incompetent?' Experiential immediacy and conceptual metonymies", Linguistics Above and Within, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 6-7 listopad 2014, Lublin.
 • "Is emptiness full of nothing? (mis)translation of key Buddhist terms as (mis)representation", Ways to Religion, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 6-7 czerwiec 2015, Wrocław.
 • "Figures and refutations. Two types of 'empiricness' in cognitive linguistics", Językoznawstwo kognitywne w roku 2015, 24-26 wrzesień 2015, Lublin. [link]
 • "Ouch! That hurt! Towards a grammatical definition of an interjection" (z Maruszką Meinard), Linguistics Above and Within, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 22-23 październik 2015, Lublin.
 • "Undwelled spaces. Visual representation of 9/11 trauma in Art Spiegelman’s In the Shadow of No Towers", ExRe(y), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 7-8 kwiecień 2016, Lublin.
 • "The 'Maxwellian style' of research in cognitive semiotics", IACS 2016, International Association for Cognitive Semiotics oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 20-22 czerwiec 2016, Lublin. [link]
 • "There’s (still) something about Mary. Two challenges to a neural theory of language", Językoznawstwo kognitywne w roku 2016, 22-24 wrzesień 2016, Olsztyn.
 • "Disentangling the web of belief. Metatheoretical status and empirical testability of Saussure’s principle of arbitrariness", Le cours de linguistique générale 1916-2016, 9-14 styczeń 2017, Genewa (Szwajcaria).
 • "How to cure the Wittgensteinian anxiety? The two-dimensional approach to introspection in linguistics", European Philosophy of Science Association 2017, 6-9 wrzesień 2017, Exeter (Wielka Brytania)
 • "Analytic philosophy meets linguistics. Applications of two-dimensional semantics in language studies", Językoznawstwo kognitywne w roku 2017, 21-23 wrzesień 2017, Rzeszów.
 • "How to catch a beetle (in the box). A structuralist approach to introspection in linguistics", wykład gościnny, 9 listopad 2017, Ołomuniec (Czechy).
 • "Is there visual language?" gościnne prowadzenie seminarium, 16 marca 2018, Warszawa.
 • "Czynniki wpływające na przyswajanie anglicyzmów. Studium terminologii nowocyrkowej", LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 17-18 wrzesień 2018, Gdańsk.
 • "Multimodality vs. pragmatics of representation. (Once again about) an alternative description of semiotic repertoire of comics", Językoznawstwo kognitywne w roku 2018, 24-26 wrzesień 2018, Poznań.
 • "Two ways to kill a bald eagle. Metaphtonymies in visual narratives", Sign and Symbol, 24-26 czerwiec 2019, Warszawa
 • "“But it’s the truth, even if it didn’t happen.” Constructed expressions as idealizations in linguistics", European Philosophy of Science Association 2017, 11-14 wrzesień 2019, Genewa (Szwajcaria)
 • "“But it’s the truth, even if it didn’t happen.” Constructed expressions as idealizations in cognitive linguistics", Językoznawstwo kognitywne w roku 2019, 26-28 wrzesień 2019, Białystok.

Konferencje (współ)organizowane

 • International Postgraduate Linguistic Conference "What's in a Text?", 9-11 wrzesień 2010, Lublin
 • Science Fiction Research Association 2011 Conference, 7-11 lipiec 2011, Lublin
 • International Postgraduate Literature Conference "Literary Dimensions", 22-24 wrzesień 2011, Lublin
 • 23rd PASE Conference "Visions and Revisions", 7-9 kwiecień 2014, Lublin
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego "Językoznawstwo kognitywne w roku 2015", 24-26 wrzesień 2015, Lublin
 • Culture - Cognition - Communication. Language and Culture in Social Cognition, Lublin, 21-22 listopad 2019, Lublin

Inna działalność

 • tłumaczenie rozdziału “Reguły i ograniczenia” w Langacker, Ronald W. 2009. Gramatyka kognitywna - wprowadzenie, Kraków: Universitas.
 • recenzowanie artykułów do "Studiów Kulturoznawczych" 1(7)/2015 <http://issuu.com/kulturoznawstwo/docs/sk_7_calosc_net>
 • recenzowanie artykułów do "Res Rhetorica" <http://www.resrhetorica.com>
 • tłumaczenie artykułu: Ziółek, Ewa. 2015. "The image of the invaders in the political sermons in the Great Duchy of Warsaw" [w:] Teka Komisji Historycznej. t. 12. (2015) red. Ewa Ziółek. str. 116-126.
 • tłumaczenie abstraktów do Teki Komisji Historycznej. t. 12-15 (2015-18). red. Ewa Ziółek.
 • tłumaczenie abstraktu artykułu: Ziółek, Ewa M. 2016. "Kościół katolicki i religia w prasie Księstwa Warszawskiego 1807-1812 ("Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego" i "Gazeta Warszawska")". Textus et Studia, 1 (2015), nr 1, s. 91.
 • tłumaczenie abstraktu artykułu: Ziółek, Ewa M. 2017. "The surrender of the Częstochowa stronghold on 5 April 1813 as an element of Russian propaganda". w: Kapitulacje w dziejach wojen. red. Andrzej Niewiński, Oświęcim 2017: Wydawnictwo Napoleon V, s. 271.