Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Zalewska

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD ARCHEOLOGII ŚREDNIOWIECZA I OKRESU NOWOŻYTNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

dr hab. Anna I. Zalewska


Instytut Archeologii UMCS


Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4


(Stara Humanistyka)


20-031 Lublin


p. 18 (parter)


Szczegóły nt konsultacji i Harmonogramu zajęć: vide p. 18


 


Rok akademicki: 2018/2019:


Piątki  14:00-15:00


* wg harmonogramu lub po uprzednim umówieniu konsultacji

Adres

p. 18
Plac Marii Curie Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Anna Zalewska,

z wykształcenia archeolog, historyk,

dr hab.,

zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie.

Profil badawczy/ zainteresowania:

- archeologia

- historia XX wieku

- memory studies, landscape studies, critical heriatge studies

- metodologia nauk humanistycznych

- rola i znaczenie nauk o przeszlości w teraźniejszości

- społeczna użytecznośc nauk o przeszłości

- public history & public archaeology

- muzealnictwo i ochrona zabytków

- archeologia czasów współczesnych

- archeologia prospołeczna

- turystyka kulturowa

- archeologia  bilskiej przeszłości, archeologia trudnej przeszłości, archeologia czasów współczesnych

- antropologicznie ukierunkowana archeologia współczesnych konfliktów zbrojnych

- archelogia pierwszej wojny światowej

- problem cmentarnictwa wojennego oraz szczątków ludzkich pozostających na byłych polach bitew, 

- tzw. trudne dziedzictwo

- badania nieinwazyjne, metody teledetekcyjne

- konserwacja in situ oraz konserwacja zapobiegawcza 

- pamięć materii:  pamięć rzeczy, pamięć  miejsc, pamięć krajobrazu

- sprawczość   rzeczy, miejsc, krajobrazu

- fenomen palimpsestów

- historia użycia broni chemicznej

- edukacja propokojowa

- polemologia

 


Działalność naukowa

Bieżący udział w projektach badawczych:

I. ARCHEOLOGICZNE PRZYWRACANIE PAMIĘCI O WIELKIEJ WOJNIE.  Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014) 

2014-2018; akronim projektu: APP, pełniona funkcja: Kierownik projektu, Principal Investigator, Narodowe Centrum Nauki

II. HERITAGE AND THREAT. Poland and memory in times of change

2016-2018; akronim projektu: HEAT, pełniona funkcja: Co-investigator, UE

III. Unsettling Remembering and Social Cohesion in Transnational Europe

2018-2019; akronim projektu: UNREST, pełniona funkcja: udział w zadaniu Pamięć wnosząca niepokój a spójność społeczna w transnarodowej Europie, UE


Ogłoszenia

Zapraszam Studentów UMCS na seminaria licencjackie i magisterskie z zakresów:

Metodologia,

Muzealnictwo,

Ochrona Zabytków,

Turystyka Kulturowa, turystyka historyczna

Materialny wymiar XX wieku,

Trudne dziedzictwo XX wieku

Archeologia Czasów Współczesnych,

Antropologicznie ukierunkowana archeologii czasów współczesnych,

Archeologia Wielkiej Wojny