Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Zalewska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT ARCHEOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.archeomemory.pl/
Konsultacje

środy 8:00-9:30


poniedziałki 15:00-17:30


 


Konsultacje w semestrze letnim (2021) odbywają się w trybie zdalnym


poprzez MS TEAMS 


po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym: 


azalew@op.pl


anna.zalewska@poczta.umcs.lublin.pl

Adres

Plac Marii Curie Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Anna Zalewska, prof uczelni, dr hab.

Opis podstawowy:

Wykształcenie: Archeolog, Historyk

zatrudniona w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.

Profil badawczy/ zainteresowania:

- archeologia

- historia XX wieku,  historia stosowana, historia społeczna, 

- memory studies, landscape studies, critical heriatge studies

- metodologia nauk humanistycznych i społecznych

- rola i znaczenie nauk o przeszlości w teraźniejszości

- społeczna użyteczność nauk o przeszłości

- public history & public archaeology, archeologia prospołeczna

- ochrona zabytków, konserwaja zapobiegawcza, konserwacja in situ

- archeologia czasów współczesnych, archeologia współczesnych konfliktów zbrojnych

- historia wojen i konfliktów (w tym użycia broni masowego rażenia, z perspektywy humanistycznej)

- muzealnictwo 

- turystyka kulturowa

- archeologia  bilskiej przeszłości, archeologia trudnej przeszłości, archeologia czasów współczesnych

- antropologicznie ukierunkowana archeologia współczesnych konfliktów zbrojnych

- archelogia pierwszej wojny światowej

- problem cmentarnictwa wojennego oraz szczątków ludzkich pozostających na byłych polach bitew, 

- tzw. trudne dziedzictwo

- badania nieinwazyjne, metody teledetekcyjne

- konserwacja in situ oraz konserwacja zapobiegawcza 

- pamięć materii (pamięć rzeczy, pamięć  miejsc, pamięć krajobrazu)

- sprawczość rzeczy, miejsc, krajobrazu

- fenomen palimpsestów

- edukacja propokojowa

- polemologia

 


Działalność naukowa

PUBLIKACJE

https://umcs-pl.academia.edu/AnnaZalewska

 

STYPENDIA, STAŻE ZAGRANICZNE oraz WYJAZDY STUDYJNE:

2000 -  Central European University,  Curriculum Resource Center, Hayden White Seminars (EU, Węgry, Budapeszt) 

2001-2002 - Stanford University,  visiting scholar, Polish American Kosciuszko Foundation (USA, Califonia, Palo Alto)

2009 - Maison des Sciences de l’Homme, stypendium z Fondation Maison des Sciences de l’Homme (EU, Francja, Paryż)

2009 - Maison de l'Archeologie et de l'Ethnologie Rene Ginouves Nanterre (EU, Francja, Paryż)

2012 - In Flanders Fields Museum, Research Centre In Flanders Fields Museum (EU, Belgia, Ypres)

2015 - Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ICRC Archives and Library (Szwajcaria, Genewa)

2015 - Deutsche Historische Museum, Die Bibliothek des Deutschen Historischen Museums (EU, Niemcy, Berlin)

2016 - Landesarchiv Baden-Württemberg (EU, Niemcy, Stuttgart)

2016 - Department of Archaeology and Anthropology at the University of Bristol, Arts  and Social Scinces Library (UK, Bristol)

2016 - Bundesarchiv - Militärarchiv (EU, Niemcy, Freiburg)

2016 - Militärhistorisches Museum der Bundeswehr (EU, Niemcy, Drezno)

2017 - Staatsbibliothek zu Berlin oraz Politisches Archiv des Auswartigen Amt zu Berlin (EU, Niemcy, Berlin)

2018 - Imperial War Museum, The IWM London Research Room (UK, London)

2018 - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Library (EU, Niderlandy, Haga)

2019 - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Archives and Library (EU, Niderlandy, Haga)

 

REALIZOWANE PROJEKTY NAUKOWE, EDUKACYJNE I POPULARNONAUKOWE:

 

czas realizacji: 2020-2021

w trakcie realizacji:

Archeologia Frontu Wschodniego Wielkiej Wojny i dziedzictwo konfliktów zbrojnych jako wyzwanie poznawcze, społeczne i konserwatorskie (AFW)

Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych


Program: Ochrona zabytków archeologicznych


Rodzaj zadania: Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza I konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków

Numer zadania: 4445/20/FPK/NID

Strona www: http://www.archeomemory.pl/

 

czas realizacji: 2019-2021

w trakcie realizacji:

PL: Roadside History Lessons – I Wojna Światowa w Polsce Centralnej. Polsko-niemiecki Workcamp: warsztaty in situ zgodnie z autorską koncepcją Fundacji Przydrożne Lekcje Historii

DE: Roadside History Lessons - Der Erste Weltkrieg in Zentralpolen. Das deutsch-polnische Workcamp: In-situ-Workshops nach dem Konzept der History Roadside Lessons Foundation

 

czas realizacji: 2019

[Stypendium MKiDN]

PL: DOŚWIADCZONE MIEJSCA jako przestrzenie opieki nad zabytkami, ochrony trudnego dziedzictwa XX wieku i edukacji dla pokoju 

ENG: EXPERIENCED PLACES as spaces of maintaining historical monuments, protecting the difficult 20th century heritage, and educating for peace

 

czas realizacji: 2018-2019

PL: PRZYSTANEK PAMIĘCI O WIELKIEJ WOJNIE. W drodze do Niepodległej. Warsztaty dla przyszłych opiekunów zabytków

ENG: A MEMORY STOP ON A GREAT WAR. On the way to Independence. Workshops for future guardians of monuments

 

czas realizacji: 2013-2019

[pełniona funkcja: kierownik projektu  i wykonawca IAE PAN w Warszawie, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA BIS]

PL: ARCHEOLOGICZNE PRZYWRACANIE PAMIĘCI O WIELKIEJ WOJNIE. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury

ENG: ARCHAEOLOGICAL REVIVAL OF  MEMORY OF THE GREAT WAR. Material remains of the life and death in trenches of the Eastern Europe and the condition of the ever-changing battelscape in the region of the Rawka and Bzura

 

czas realizacji: 2015-2017

[pełniona funkcja: wykonawca OBEŚW, finansowany przez UE, Scientific Partnership: Denmark, Romania, Poland, Italy, konkurs HERITAGE PLUS] 

ENG: HERITAGE AND THREAT. Part: Archeology of Remembrance. Heritage - Memory – Belonging.

 

czas realizacji: 2015-2016

PL: ARCHEOLOGIA POJEDNANIA. Przydrożne lekcje historii na temat Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą jako lekcje pojednania (1915-2015).

DE: ARCHÄOLOGIE DER VERSÖHNUNG. Geschichtsunterricht am Strassenrand zum Thema: der Grosse Krieg an der Rawka und Bzura (1915–2015).

 

czas realizacji: 2013-2014 

PL: ARCHEOLOGIA JAKO ANTIDOTUM NA ZAPOMNIENIE i WANDALIZM. Ku Przydrożnym Lekcjom Historii na temat pierwszej wojny światowej (1914-2014)

DE: ARCHÄOLOGIE ALS MITTEL GEGEN VERGESSEN UND VANDALISMUS. Unterricht in der Geschichte des Ersten Weltkriegs (1914-2014) am Strassenrand.

 

czas realizacji: 2011-2014 

[pełniona funkcja: członek Rady Naukowej i wykonawca Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki]

PL: MODI MEMORANDI: interdyscyplinarny leksykon terminów pamięci zbiorowej

 

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH I WARSZTATACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (wybór)

A.I. Zalewska: „Na styku niematerialnego i materialnego. Znaczenie, potencjał i odpowiedzialność archeologii w procesie kształtowania wiedzy oraz wrażliwości i świadomości historycznej Polaków, w odniesieniu do materialnych pozostałości po Wielkiej Wojnie”, Konferencja pt. Konserwacja zapobiegawcza środowiska IV „Niematerialne, duchowe wartości dóbr kultury – pamięć” (Warszawa 24-25.X.2014).

A.I. Zalewska: Eastern European Gas-scape, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons: Annual Meeting (Niderlandy, Haga 17-18.III.2015). 

A.I. Zalewska: Eastern European GAS-SCAPE on Rawka and Bzura Rivers - from the Perspective of Archaeology  and Memory Studies  (1915-2015), Konferencja Międzynarodowa (Re)discovering the Great War. Multidisciplinary research of modern conflicts (Slovenia. Ljubljana – Kobarid 22-24.V.2015).

A.I. Zalewska: Archeologia współczesnej przeszłości i społeczne sprawstwo archeologii Konferencja Zespołu Antropologii Pradziejów i Średniowiecza przy Komitecie Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk pt. Archeologia XXI wieku in statu nascendi (Warszawa 1.IV.2015).

A.I. Zalewska et al: Krajobraz naznaczony wojnami. Dziedzictwo militarne widziane przez pryzmat wyników lotniczego skaningu laserowego (ALS), Konferencja pt. Konserwacja zapobiegawcza środowiska V „Dziedzictwo militarne” (Warszawa 23-4.X.2015).

A.I. Zalewska et al.: Archeologiczne przywracanie pamięci o Froncie Wschodnim Wielkiej Wojny. Między archiwum ziemi a archiwum miejskim (1915-2015), Konferencja pt. Konserwacja zapobiegawcza środowiska V „Dziedzictwo militarne” (Warszawa 23-4.X.2015).

A.I. Zalewska: Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie nad Rawką i Bzurą. Po co? SeminariumBronioznawcze pod kierunkiem prof. dr hab. M. Głoska, na Wydziale historycznym na Uniwersytecie Łódzkim, Instytut Archeologii Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa w Łodzi (Łódź, 12.V.2016).

A.I. Zalewska, G. Kiarszys, Historia mojej ziemi przeraża nawet umarłych... (Nie)obecność cmentarzy wojennych znad Rawki i Bzury (1915-2015), Konferencja: CAA Sea of Data. Sesja: Cyfrowe oblicza wojny. Organizatorzy: Polski Oddział Stowarzyszenia CAA International wraz z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską oraz Muzeum Historycznym Miasta Gdańska (Gdańsk 01-03.VI.2016). 

A.I. Zalewska: Kwestia re-prezentacji i aktywizacji  wyników badań realizowanych w ramach projektu  Archeologiczne Przywracanie Pamięci  o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury, Konferencja: ARCHEOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI  TEORIA I PRAKTYKA, IAE PAN, Warszawa, Organizatorzy: Zespół Naukowy powołany do realizacji projektu  „Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie“ (APP) oraz  Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, (Warszawa, 17.VI.2016).

A.I. Zalewska: Archeologia po-jednania z tym, co po Wielkiej Wojnie pozostało: Cmentarze Wojenne  jako przestrogi  i bodźce do refleksji, Konferencja popularnonaukowa, Organizatorzy FPLH, GOK Bolimów (Bolimów 2016.IX.22).

A.I. Zalewska: Signifying former gas-scapes as spatially extensive, warning monuments. Konferencja: Signifying Spaces, Theory, Method, Textual Practice, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Lublib, 26-28.IX.2016).

A.I. Zalewska: From festering wound to warning monument. Former battlefield in central poland as the embodiment of troubled pasts (1915) and the trigger for reflection (2015), Konferencja: The 8th Modern Conflict Archaeology Conference, The Department of Archaeology and Anthropology at the University of Bristol (Wielka Brytania, Bristol, 15.X.2016).

A.I. Zalewska: Archeologia współczesności w Polsce XXI wieku. Teoria i praktyka z perspektywy metodologicznej i pamięcioznawczej, Konferencja: Archeologia czasów najnowszych, Uniwersytet Wrocławski oraz NID (Wrocław, 21.X.2016).

A.I. Zalewska: Problematyka konfliktów, przemocy,  katastrof, wojen,  jako element archeologii czasów współczesnych, Konferencja:  Archeologia współczesności i jej problemy (Biskupin 24-26.XI.2016).

A.I. Zalewska: Spostrzeżenia z bolimowskiego "eldorado"  oraz kilka uwag na temat koncepcji  "transnarodowego podejścia" do "detektorystycznego hobby" w Europie, Warszawa, Konferencja: (Nie)Problematyczne dziedzictwo Archeologii Czasów współczesnych, Warszawa, IAE PAN, PMA (Warszawa, 28.XI.2016).

A.I. Zalewska: Omówienie problemów powstających na linii badania archeologiczne z zakresu archeologii współczesności- problemy konserwatorskie  - powstałych w toku realizacji projektu pt. ARCHEOLOGICZNE PRZYWRACANIE PAMIĘCI O WIELKIEJ WOJNIE, Konferencja: Konserwatorstwo archeologiczne – próba diagnozy problemów ostatniego ćwierćwiecza (Łódź, 9.XII.2016).

A.I. Zalewska: Archeologia konfliktu.  Ślady Śmierci w czasie I Wojny Światowej nad Rawką i Bzurą we współ-czesności, Seminarium Nekros pod kierunkiem prof. Dr hab. E. Domańskiej, UAM (Poznań, 13.XII.2016).

A.I. Zalewska: Former Gas-scapes in Eastern Europe as the Embodiment of Troubled Past and the Triggers for Reflections, Konferencja OPCW: Conference of the States Parties on the implementation and assistance in relation to Article VII of the Chemical Weapons Convention, The Sixteenth Regional Meeting of National Authorities of States Parties in Eastern Europe (Gruzja, Tibilisi, 4-6.V.2017).

A.I. Zalewska: Ślady i świadectwa Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą, Konferencja: Święto Lasu, połączone z 25 leciem reaktywcaji Nadleśnictwa Radziwiłłów (Bartniki, 17-18.V.2017).

A.I. Zalewska: Material Warnings as the carriers of memory of the Great War and as the elements of the Roadside History Lessons, Konferencja: The Fourth Annual Conference of the International Federation for Public History (Włoch, Rawenna, 3-10.VI.2017).

A.I. Zalewska: Z otchłani wieku… Refleksja nad rolą społeczną i znaczeniem poznawczym archeologii  czasów współczesnych, Konferencja pt. „Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej” (Poznań, 21-22.IX. 2017).

A.I. Zalewska: The past as the depository of warnings, useful for the better future. The history of the chemical warfare within the landscape of the present days Poland (1915).  Konferencja: The Fourth Review Conference of the Chemical Weapons Convention (Niderlandy, Haga, 27.XI.2018).

A.I. Zalewska: Material remains of the First World War in central Poland: Archaeology and the curatorial challenge in 2018; Konferencja: Curating the Great War Conference. Imperial War Museum (Wielka Brytania, Londyn, 13-14.IX.2018)

A. Zalewska: The Impact of Mass Grave Exhumations on the Reinterpretation of the Past: The Case of Poland. Konferencja: UNREST: Exhumations and Remembrance in Contemporary Poland (Warszawa, 16.III.2018).

A.I. Zalewska: Chemistry of conflicts and wars from the perspective of humanities and social sciences. Case study of archaeological research on the former Gas-scape in Poland; Konferencja: 5th Session of the OPCW Advisory Board on Education and Outreach (Niderlandy, Haga, 27.02-1.III.2018).

A.I. Zalewska: Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. w świetle najnowszych badań archeologicznych, Konferencja naukowa w Muzeum II Wojny Światowej, Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. w świetle najnowszych badań archeologicznych, Gdańsk, 14-15.VI.2018.

A. Zalewska: Experienced Places (Places of Painful Experience) as Symbolic Spaces and Material Warnings Worth Visiting and Exploring, Konferencja: “Sense and Sustainability” International Conference on Archaeology and Tourism (Chorwacja, Zagreb, 6-10.V.2019).


Ogłoszenia

Seminaria

 

Zapraszam do kontaktu zainteresowanych pisaniem prac  licencjackich i magisterskich do kontaktu zainteresowanych problematyką z zakresów:

Materialny wymiar XX wieku, Trudne dziedzictwo XX wieku, Turystyka Kulturowa, Turystyka historycznaArcheologia Czasów Współczesnych, Ochrona Zabytków, Antropologicznie ukierunkowana archeologii czasów współczesnych, Groby i cmentarze wojenne Edukacja dla pokoju, Archeologia Wielkiej Wojny, Archeologia prospołeczna (public archaeology), Public History, Krtyczne studia nad dziedzictwem (Critical Heritage Studies), Cultural Landscape Studies, Metodologia, Muzealnictwo (i inne).

 Kontakt mailowy: azalew@op.pl, anna.zalewska@poczta.umcs.lublin.pl