Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Zalewska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT ARCHEOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.archeomemory.pl/
Konsultacje

Semestr letni


r. akad. 2021/2022:


Piątki: 12.00 - 14.00


Miejsce konsultacji: SH s. 20


 


Uwaga:


Dnia 10 czerwca konsultacje będą on line (MS TEAMS) w g. 12:00-14:00


(zainteresowanych udziałem  w konsultacjach - proszę o uprzedni kontakt via e mail)


 

Adres

Plac Marii Curie Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Anna Zalewska, dr habilitowana, profesor uczelni

https://orcid.org/0000-0003-4728-2757

 

Opis podstawowy:

Wykształcenie: Archeolog, Historyk

Zatrudniona w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

 

Profil badawczy/ zainteresowania badawcze:

- archeologia prospołeczna, historia stosowana (public history & public archaeology) 

- archeologia i historia XX wieku

- metodologia nauk humanistycznych i społecznych

- memory studies

- landscape studies

- critical heritage studies

- historia wojen i konfliktów zbrojnych XX wieku z perspektywy humanistycznej

- archeologia konfliktów zbrojnych XX w z perspektywy humanistycznej

- historia użycia broni masowego rażenia z perspektywy humanistycznej

- rola i znaczenie nauk o przeszłości w teraźniejszości

- muzealnictwo 

- turystyka kulturowa

- społeczna użyteczność nauk o przeszłości

- ochrona zabytków, opieka nad zabytkami

- archeologia  bliskiej przeszłości,

- trudne dziedzictwo


Działalność naukowa


Ogłoszenia

Uwaga:

Zajęcia z I rokiem 1 stopnia Muzealnictwo i Ochrona Zabytków od maja 2022 będą się odbywały w trybie  stacjonarnym