Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Wójcik

Telefon
81 537-63-61
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.facebook.com/KROK.PO.KROKU/
Konsultacje

Szanowni Państwo 


22.09. Konsultacje od  9.00


Najbliższe konsultacje we wrześniu odbędą się w piątki 15.09, 22.09 i 29.09 w godz. 8.30-9.30, on-line w godz. 9.30-10.30 (po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres: magdalena.wojcik@mail.umcs.pl 


 


Miejsce: kampus -> Magdalena Wójcik -> Konsultacje dr M.Wójcik

 


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=546270


 


 


Zapraszam


 


 


 


 


Na konsultacje w semestrze zimowym 2023/24 zapraszam:


- stacjonarnie w pokoju 3.16, Instytut Pedagogiki, ul.Głęboka 45


- online po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres: magdalena.wojcik@mail.umcs.pl 


 


Miejsce: kampus -> Magdalena Wójcik -> Konsultacje dr M.Wójcik

 


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=546270


 


 

Serdecznie zapraszam
Magdalena Wójcik

Adres

Głęboka 45, 20-612, pokój 3.16
20-612 Lublin

O sobie

 Aktualna tematyka badawcza:

1. Trudności i potrzeby sensoryczne uczniów z SPE

2. Metody ogólnorozwojowej i psychodydaktycznej terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

3. Diagnoza i terapia umiejętności manualnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

4. Problemy wychowawcze w edukacji włączającej

5. Cyberprzemoc i agresja elektroniczna wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

6. Diagnoza funkcjonalna w edukacji i terapii

7. Edukacja włączająca - realia, szanse i ograniczenia

 

Kwalifikacje i specjalistyczne uprawnienia:

tyflo- i oligofrenopedagog

terapeuta integracji sennsorycznej

specjalista terapii ręki

specjalista Programu Integracji Odruchów S. Goddard-Blythe

diagnosta KORP

 

Dokroranci: 

Monika Bednarczuk, Wybrane korelaty samooceny i percepcji siebie młodzieży z trudnościami w uczeniu się, uczęszczającej do szkół branżowych (promotor pomoniczy)

 

 Pełnione funkcje

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Erasmsa i Współpracy Międzynarodowej

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Angielskiej Wersji Planów Studiów

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym

 

Nagrody i wyróżnienia

"Medal Komisji Edukacji Narodowej" za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2020)

 

 


Działalność naukowa

 Najważniejsze publikacje:

 

1. Graphomotor Skills of Students with Mild Intellectual Disability, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 40, No 3 (2021), strony 157-177

2. Funkcjonowanie psychomotoryczne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w młodszym wieku szkolnym w opinii rodziców i nauczycieli, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 40, No 4 (2021)

3. Strategies for Supporting the Development of Manual Skills in Preschool and Early School Age Children, Studia Edukacyjne, UAM Poznań, 63/2021, 169-178

4. Integracja odruchów tonicznych w terapii i edukacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, W. A. Pawlak-Kindler (red.). Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyd. UMCS, Lublin 2018

5. Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepelnosprawnoscią intelektualną, Lublin 2017, UMCS

6. Wielodyscyplinarna diagnoza dziecka z autyzmem - funkcjonalna ocena rozwoju, w: Szkoła Specjalna, nr 2/2017

7. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej,  Z.Palak, M. Wójcik (red.) Lublin 2016, UMCS

8. Metody i programy percepcyjno-motoryczne w terapii dziecka z niepełnosprawnością, w: Z.Palak, M. Wójcik (red.) Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej, Lublin 2016, UMCS

9. Rola ruchu i doświadczeń sensorycznych w rozwoju dziecka, w: A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce, KUL, Lublin 2015

10. Stymulacja percepcyjno-motoryczna małego dziecka w praktyce, w: A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce, KUL, Lublin 2015

11..Diagnoza i terapia specyficznych zaburzeń sensorycznych u dzieci z autyzmem, w: Prokopiak A. (red.), Niedyrektywnośc i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2014

12. Rola terapeuty integracji sensorycznej w procesie autorehabilitacji dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 27 (2014), 2

13. Specyfika trudności sensorycznych dzieci z wadami serca i możliwości ich usprawniania, Niepełnosprawność, 12/2013

 

 


Ogłoszenia

 Drodzy Studenci!

Zapraszam na mój fanpage https://www.facebook.com/KROK.PO.KROKU - znajdziecie tam dużo praktycznych wskazówek do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.