Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Maria Wojtak

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA SEMANTYKI, PRAGMATYKI I TEORII JĘZYKA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje: wtorek 13:00-13:45, 16:15-17:00 - Wirtualny Kampus UMCS


 


 


 

Adres

Adres do korespondencji: ul. Ułanów 11/20
20-554 Lublin

O sobie

Maria Wojtak, prof. zw. dr hab. w Instytucie Filologii Polskiej UMCS.

Zainteresowania naukowe: stylistyka (teoretyczna, praktyczna, historyczna), historia języka, kultura języka, tekstologia, genologia, dyskursologia, prasoznawstwo. Autorka artykułów i rozpraw dotyczących teorii stylu, kształtowania się odmian stylowych polszczyzny i ich dziejów, w tym zwłaszcza stylu artystycznego (na przykładzie dramatu), urzędowego, naukowego i religijnego, pojęcia gatunku, relacji gatunek – tekst, charakterystyki wybranych gatunków wypowiedzi: gatunki prasowe; modlitwa, kazanie i list pasterski oraz inne formy przekazu religijnego; gatunki urzędowe; teksty użytkowe; zagadnienia etykiety językowej (w perspektywie diachronicznej i synchronicznej); pojęcie sprawności komunikacyjnej i błędu; różnorodne kwestie związane z funkcjonowaniem takich pojęć jak styl (styl funkcjonalny), dyskurs, gatunek.

Autorka ponad 300 prac naukowych. Najważniejsze publikacje książkowe: O języku i stylu Wesela Stanisława Wyspiańskiego, Lublin 1988; Dialog w komedii polskiej na przykładzie wybranych utworów z XVII i XVII wieku, Lublin 1993; Gatunki prasowe, Lublin 2004; Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Lublin 2008 i 2010; Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin 2010; Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, seria Teolingwistyka, t. 9, Tarnów 2011; O języku i stylu polskiego dramatu. Studia i szkice, Lublin 2014; Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin 2015, Do Boga..., o Bogu..., przed Bogiem... Gatunki przekazu religijnego w analizie filologicznej, Tarnów 2019, Wprowadzenie do genologii, Lublin 2019,

Członkostwo w instytucjach naukowych: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego; Lubelskie Towarzystwo Naukowe; Komisja Stylistyczna PAN, Komisja Języka Prawnego i Komisja Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego (obecnie Zespół Języka Prawnego i Zespół Języka Religijnego); Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów; Komitet Językoznawstwa przy PAN.

 


Ogłoszenia

Zajęcia odbywają się na Wirtualnym Kampusie UMCS