Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Tadeusz Wiśniewski

mgr Tadeusz Wiśniewski
Stanowisko
asystent
Jednostki
ZAKŁAD ARCHEOLOGII PRA- I PROTOHISTORYCZNEJ
Telefon
507290492
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.klementowice.eu
Konsultacje

środa 13.00 - 14.30

Adres

Instytut Archeologii UMCS; Budynek Nowej Humanistyki (piętro: minus 2; pok. 006)
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Edukacja

 • 1998-2003 Studia magisterskie 5-letnie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; specjalizacja:  ekoarcheologia; tytuł pracy magisterskiej: Kultura magdaleńska na ziemiach polskich. Stan badań nad tzw. inwentarzami "magdaleńskimi", promotor: prof. dr hab. Krzysztof Cyrek.
 • 2002 Staż semestralny w ramach programu "Most" w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • 2008-2013 Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

 • archeologia epoki kamienia; paleolit
 • człowiek i środowisko w pradziejach
 • wydobywanie, produkcja oraz dystrybucja surowców i produktów z nich wytwarzanych w epoce kamienia

Projekty badawcze

Udział w innych projektach badawczych 

Najważniejsze badania wykopaliskowe

 • W latach 2007-2011; Klementowice, gm. Kurów, pow. puławski, woj. lubelskie, stan. 20 (108/75-76). (interdyscyplinarne badania obozowiska kultury magdaleńskiej (około 15 000 lat temu)) - kierownik badań.

Strony tematyczne

Najważniejsze publikacje naukowe 

 • Wiśniewski, T., 2008: Krzemień czekoladowy w inwentarzach kręgu magdaleńskiego na ziemiach  polskich. In: W. Borkowski, J. Libera,  B. Sałacińska, S. Sałaciński (Eds.), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi 7: 137-150. 
 • Florek, M., Wiśniewski, T., 2008: Funnelbeaker Culture artifacts from the settlement in Mozgawa, Pińczów Commune, Świętokrzyskie. Analecta Archaeologica Resoviensia 3: 145-173.
 • Wiśniewski, T., 2008: Kolekcja zabytków ze stanowiska kultury późnomagdaleńskiej w Wilczycach, pow. sandomierski. Archeologia Polski Środkowowschodniej X: 191-198.
 • Wiśniewski, T., 2009: The history of the discovery of the site in Klementowice and Professor Stefan Karol Kozłowski. In: J. M. Burdukiewicz, K. Cyrek, P. Dyczek, K. Szymczak (Eds.), Understanding the Past. Papers offered to Stefan K. Kozłowski, 425-428.
 • Niezabitowska-Wiśniewska, B., Wiśniewski, T., 2011: Kurhany kultury ceramiki sznurowej na stanowisku nr 3 w Ulowie, powiat tomaszowski. In: H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (Eds.). Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tys. p.n.e. 329-370.
 • Wiśniewski, T., 2012: A Magdalenian site in Klementowice (Eastern Poland) – new discoveries and perspectives for the future research, [w:] The Younger Generation „Akten des ersten Lublin – Berliner doktoranten kolloqiums Am 09.-10.06.2010 in Lublin ”, 9-22.
 • Wiśniewski, T., Mroczek, P., Rodzik, J., Zagórski, P., Wilczyński, J., Nývltová Fisáková, M., 2012: On the periphery of the Magdalenian World. An open-air site in Klementowice (Lublin Upland, Eastern Poland). Quaternary International 272-273, s. 308-321.
 • Rodzik J., Mroczek P., Wiśniewski T., Zagórski P., 2011 (2013): The palaeogeographical conditions of location of a Magdalenian camp at Klementowice (Nałęczów Plateau, E Poland), Archaeologia Polona, vol. 49: 105–119.
 • Wiśniewski, T., 2013: Obszary u ujścia Dniestru w epoce kamienia i brązu na tle sytuacji kulturowej na stepach nadczarnomorskich, [w:] A. Boguckyj, P. Gozik, M. Łanczont, T. Madeyska, J. Jełowiczowa (red.), Pokrywa lessowa północnego Przyczarnomorza. Monografia naukowa (XVIII ukraińsko-polskie seminarium, Roksolany, Ukraina, 8-13 września 2013 r.) [Lesovij pokriv Pivničnogo Pričornomor’ja. Zbirnik naukovich prac’ (do XVIII ukrains’ko-pol’s’kogo seminaru. Roksolani, Ukraina, 8-13 veresnja 2013 r.)], Lublin 2013, 110-119.
 • Libera J., Dobrowolski R., Szeliga M., Wiśniewski T., 2014: Flints in glacigenic sediments of the Chełm Hills, Eastern Poland. Prehistory and geology. Sprawozdania Archeologiczne 66, 57-82.
 • Rodzik J., Mroczek P., Wiśniewski T., 2014: Pedological analysis as a key for reconstructing primary loess relief - A case study from the Magdalenian site in Klementowice (eastern Poland), Catena 117, 50-59.
 • Wiśniewski T. (red.), 2015: Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, Lublin. (pdf)

Najważniejsze publikacje popularnonaukowe

Konferencje międzynarodowe

 • Wiśniewski T., 2010: Klementowice - the first step the first step in the reconstruction of the flint manufacturing in the Magdalenian Culture in Poland. The Younger Generation: erstes Lublin-Berliner Doktorantenkolloqium - Lublin, 9-10 June 2010.
 • Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagorski P., 2011: Paleopedology of loess-soil sequence at the Magdalenian camp in Klementowice (Nałęczów Plateau, Lublin Upland, E Poland) – selected aspects. 7. Konference envirnomentalni archeology, Brno, Czech Republic, 9-10 February 2011 r.
 • Wiśniewski T., 2011: Magdalenian camp in Klementowice (E Poland). Preliminary report on the 2007-2010 excavations and perspectives for future research. Hugo Obermaier – Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V., 53. Jahrestagung in Herne, Germany, 26-30. April 2011.
 • Mroczek P., Rodzik J., Wiśniewski T., Zagórski P., 2011: Pedo-geomorphic reconstruction of the archaeological site in Klementowice (Nałęczów Plateau, E Poland). Closing the gap – North Carpathian less trverse In the Euroasian less Belt. International Workshop, 6th Loess Seminar in Wrocław, Poland, May 16-21 2011.
 • Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagorski P., Wilczynski J., Nyvltova Fisakova M. On the periphery of the Magdalenian World. An open-air site in Klementowice (E Poland). Workshop "The Magdalenian settlement of Late Glacial Europe". XVIII INQUA Congress 2011 Bern, Swiss, 20-27th July. 
 • Niezabitowska-Wiśniewska B., Wiśniewski T. Ulów, site 3. A new barrow of the Corded Ware Culture in Middle Roztocze (south-eastern Poland). Corded Days in Cracov. 1st-2nd December 2011. International conference, Cracov, Poland.
 • Wiśniewski T., Wiśniewski A., Pyżewicz K., Bobak D., Valde-Nowak P., Nowak A., Kufel B., Połtowicz-Bobak M., 2012: Some remarks on Lacan type burins from the Magdalenian sites in Poland. Hugo Obermaier – Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V., 53. Jahrestagung in Toulouse, France, 10-14  April 2012.
 • Mroczek P., Wiśniewski T., Rodzik J., 2012: Reconstruction of primary topography in the surrounding of Magdalenian camp in Klementowice (Nałęczów Plateau, E Poland). International Conference on Loess research Loess in China and Europe, 27-29 September 2012, Nowy Sad, Vojvodina, Serbia.
 • Přichystal A., Wiśniewski T., 2012: Klementowice (Eastern Poland) - Ochozská Cave (Moravian Karst). A new data of the raw materials distribution during the Magdalenian in Central Europe. Lithic Raw Materials – Phenomena of the Stone Age. 9th SKAM Workshop, Moravian Museum, Brno, Czech Republic, October 8-11.
 • Libera J., Dobrowolski R., Szeliga M., Wiśniewski T., 2012: Flints in the glaciogenic deposits of Chełm Hills (Eastern Poland) - Prehistory and Geology. Lithic Raw Materials – Phenomena of the Stone Age. 9th SKAM Workshop, Moravian Museum, Brno, Czech Republic, October 8-11.
 • Wiśniewski T., Gazda L., 2013: Raw material economy at the Magdalenian site in Klementowice, Eastern Poland. Stories Written in Stone. International Symposium on Chert and other Knappable Materials, 20-24 August 2013, Iasi, Romania.
 • Wiśniewski T., Obszary u ujścia Dniestru w epoce kamienia i brązu na tle sytuacji kulturowej na stepach nadczarnomorskich. Pokrywa lessowa północnego Przyczarnomorza. XVIII ukraińsko-polskie seminarium, Roksolany, Ukraina, 8-13 września 2013 r.
 • Wiśniewski T., Magdalenian in Eastern Poland. New data from Klementowice. 56. Jahrestagung Hugo Obermaier Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V. Braunschweig, Germany, 22 - 26 IV 2014.
 • Pyżewicz K., Wiśniewski T., Biographies of the Magdalenian lithic tools from Klementowice. 56. Jahrestagung Hugo Obermaier Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V. Braunschweig, Germany, 22 - 26 IV 2014.
 • Wiśniewski T., Work alone - create together. European Association of Archaeologists 20th Annual Meeting; 10-14, September 2014, Istambul, Turkey.
 • Libera J., Szeliga M., Wiśniewski T., New discovered workshops of bifacial flint axes from the Lublin Region (Chełm Hills, E Poland). 11th SKAM Lithic Workshop, The multifaceted biface - Bifacial technology in Prehistory 20-22, October, 2014, Miskolc, Hungary.
 • Wiśniewski T., Pyżewicz K., Niezabitowska-Wiśniewska B., Bifacial arrowheads and the other lithic artefacts from the Corded Ware Culture barrows in Ulów (SE Poland). 11th SKAM Lithic Workshop, The multifaceted biface - Bifacial technology in Prehistory 20-22, October, 2014, Miskolc, Hungary.
 • Wiśniewski T., Magdalenian settlement in Eastern Poland: raw materials economy and technological features at Klementowice. XIX INQUA Congress 2015 Nagoya, Japan, 26 July - 2 August.
 • Wiśniewski T."The reds fills the pits". Sorting different types of flint waste materials within the living spaces on Magdalenian sites in Central Europe. XIX INQUA Congress 2015 Nagoya, Japan, 26 July - 2 August.

Udział w ekspedycjach badawczych /wybór/

 • 1999    Yezupil, Ukraina – paleolit środkowy
 • 1999    Krzywe, pow. suwalski, woj. podlaskie - nowożytność
 • 1999    Płąchawy, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie - epoka brązu / epoka żelaza
 • 2000    Halicz, Ukraina – paleolit górny
 • 2000    Bołszowce, Ukraina - neolit /kultura trypolska/
 • 2001    Pawłów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie – paleolit schyłkowy
 • 2001    Wilczyce, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie - neolit / wczesna epoka brązu
 • 2002    Pawłów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie – paleolit schyłkowy
 • 2002    Halicz, Ukraina – paleolit górny
 • 2002    Łukawica, pow. lubaczowski, woj. podkarpackie - neolit / okres rzymski / wczesne średniowiecze
 • 2003-2004 Piaski Wielkie, pow. świdnicki, woj. lubelskie – paleolit schyłkowy / środkowy neolit / wczesna epoka brązu
 • 2004    Brzezie, pow. wielicki, woj. małopolskie – wczesny neolit / wczesna epoka brązu / okres rzymski
 • 2005    Husynne Kolonia, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie – środkowy neolit / środkowy i późny okres brązu / wczesne średniowiecze
 • 2005-2008 Ulów, pow. tomaszowski, woj. lubelskie – okres rzymski / okres wędrówek ludów
 • 2006    Tominy, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie – neolit / epoka brązu / okres rzymski
 • 2006    Jaskinia Biśnik, pow. olkuski, woj. małopolskie – dolny / środkowy / górny paleolit
 • 2007    Jaskinia Biśnik, pow. olkuski, woj. małopolskie – dolny / środkowy / górny paleolit
 • 2009    Jaskinia Ciemna, pow. krakowski, woj. małopolskie – paleolit środkowy
 • 2009    Jaskinia Biśnik, pow. olkuski, woj. małopolskie – dolny / środkowy / górny paleolit
 • 2010    Bad Kösen-Lengefeld (Sachsen-Anhalt), Niemcy – paleolit schyłkowy

Inna aktywność

 • Podpisanie porozumienia o współpracy naukowej pomiędzy Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, a Instytutem Archeologii UMCS w Lublinie, z dnia 29 października 2008 r., przedmiotem którego jest współpraca naukowa przy prowadzeniu badań archeologicznych w miejscowości Klementowice na stan. 20 – kierownik badań mgr Tadeusz Wiśniewski.
 • Wspólnie z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, podpisanie umowy sponsorskiej z Instytutem Badań Historycznych i Krajoznawczych sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (wydawca dwumiesięcznika Archeologia Żywa) na badania archeologiczne magdaleńskiego obozowiska w Klementowicach – na rok 2009.
 • Udział w filmie dokumentalnym poświęconym badaniom archeologicznym w Klementowicach, wyemitowanego 23 maja 2009 roku na antenie TVP Historia, w ramach magazynu historycznego Portal.
 • Pozyskanie wsparcia grantowego od Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. na badania wykopaliskowe w Klementowicach, gm. Kurów, stan. 20.
 • Współpraca z Gminą Kurów, której efektem jest publikacja popularnonaukowa pt.: Pradzieje Gminy Kurów.