Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Sebastian Wasiuta

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
Follow me on Academia.edu
ORCID iD: 0000-0001-8966-9103
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=2312
Konsultacje

W semestrze letnim 2022/2023:  • poniedziałek, godz. 12.00-13.00 (MS Teams),

  • środa, godz. 12.30-13.30 (stacjonarnie).


Można skontaktować się ze mną przez e-mail poza podanymi godzinami konsultacji, z wyjątkiem okresu urlopu.

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a (Nowa Humanistyka), pokój 115B
20-031 Lublin

O sobie

Filolog, nauczyciel akademicki, z wykształcenia polonista i teatrolog; doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Jest członkiem Modern Language Association i Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TEX.

Należy do kolegium redakcyjnego rocznika „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, wydawanego w Lublinie od 1988 roku międzynarodowego rocznika, organu Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN oraz Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Osiągnął wysoką znajomość bibliografii piśmiennictwa etnolingwistycznego i, szerzej, slawistycznego, współpracując przy publikacji bibliografii adnotowanej prac lubelskiego zespołu etnolingwistycznego (2 wydania) oraz bibliografii adnotowanej „Etnolingwistyki” (2 wydania), a także podczas współpracy z Instytutem Slawistyki PAN w ramach projektu iSybislaw (Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego).

Obszar kompetencji zawodowych w ramach kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne: współczesna polszczyzna, tekstologia edytorska, redagowanie, adiustacja i korekta tekstów, działania na tekście, przygotowanie tekstu do druku, skład i łamanie, genologia, grafika wektorowa. W stopniu zaawansowanym posługuje się oprogramowaniem edytorskim i graficznym (LATEX, PageMaker, InDesign, QuarkXPress, MathType, CorelDRAW!), edytorem Emacs oraz pakietami Microsoft Office i LibreOffice. Dobrze opanowawszy język CSL (Citation Style Language), dostosował do polskich zwyczajów edytorskich kilka stylów cytowań, których można używać w menadżerach bibliografii (Zotero, Mendeley, Papers), a także doprowadził do utworzenia stylu cytowań dla czasopisma „Skenè. Journal of Theatre and Drama Studies”.

Aktualne doświadczenie dydaktyczne obejmuje 4173 przeprowadzonych godzin dydaktycznych różnego typu zajęć (konwersatoria, laboratoria, wykłady, seminaria; obligatoryjne, fakultatywne, specjalizacyjne), zarówno w formie tradycyjnej, jak i on-line, na kierunkach: filologia polska, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, glottodydaktyka polonistyczna, historia z językiem polskim, architektura informacji. "Mistrz rzekł: »Kto się nie trudzi z uporem, temu nie pomagam, kto nie walczy o wyraz, temu go nie otwieram. Jeśli pokazuję komuś jeden kąt, a on nie umie na tej podstawie uchwycić trzech pozostałych, nie powtarzam«" (Konfucjusz, Lun Yu [Rozmowy, ks. VII, 8], przełożył z języka chińskiego na niemiecki i przedmową opatrzył Richard Wilhelm, przełożyła z języka niemieckiego Agna Onysymow, Warszawa: Aletheia, 2017, s. 122).

Odznaczony przez prezydenta RP w 2021 roku Medalem za Długoletnią Służbę (III stopnia). Medal ten "jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa" (czytaj).


Działalność naukowa

Publikacje dra Sebastiana Wasiuty sytuują się w ramach zainteresowań etnolingwistyki kognitywnej. Autor zajmuje się zwłaszcza problematyką tekstu, jego struktury, semantyki i pragmatyki, a także paremiologią. W przeszłości podejmował również kwestie stereotypów mentalnych, historii mówionej oraz ludowych pieśni wojennych i żołnierskich z Lubelszczyzny.

Monografia Przysłowie jako tekst minimalny (Lublin 2021): kup wersję drukowaną lub pobierz wersję elektroniczną.