Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Sebastian Wasiuta

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
Follow me on Academia.edu
ORCID iD: 0000-0001-8966-9103
Konsultacje

W czasie zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej: 5 i 12 lutego, w godzinach od 10.30 do 12.00.

Adres

Instytut Filologii Polskiej UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, pok. 115B
20-031 Lublin